xs
xsm
sm
md
lg

ที่ประชุมภาคีฯ เตรียมเสนอแนวทางสร้างคนดีให้มีคุณธรรมเป็นวาระแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายเตช บุญนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาดไทย เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีตัวแทน 48 หน่วยงานที่เป็นภาคีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ สภากาชาดไทย เสถียรธรรมสถาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แพทยสภา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเตรียมทหาร สมาคมผู้ถือหุ้นไทย พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาส โดยที่ประชุมเสนอให้แนวทางการดำเนินงานสร้างคนดีให้มีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยเตรียมขอเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำรัฐบาล เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในลำดับที่ 89
กำลังโหลดความคิดเห็น...