xs
xsm
sm
md
lg

สทบ.คาดอนุมัติงบดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็ง ศก.ฐานรากได้หลัง 12 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวถึงโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 35,000 ล้านบาท ว่า ถือเป็นโครงการที่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ถึงเดือนมกราคม 2559 มีการเสนอกองทุนในรูปแบบของการสำรวจโครงการแล้วกว่า 30,000 กองทุน และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ จะอนุมัติคู่มือและระเบียบการดำเนินโครงการ เชื่อว่าหลังอนุมัติคู่มือและระเบียบแล้วจะมีโครงการที่สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณดำเนินการได้ทันที

ส่วนการดำเนินโครงการ จะมีการประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด "โครงการอาสาประชารัฐ" ติดตามการดำเนินโครงการ ซึ่งจะเกิดความสมานฉันท์ในสังคมและในมิติทางเศรษฐกิจ และยังกำหนดให้ทุกกองทุนเปิดบัญชีประชารัฐ ให้รัฐบาลโอนเงินดำเนินโครงการ และติดตามดูผลตอบแทนในอนาคต

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ จะพิจารณาจากโครงการที่จะเกิดประโยชน์กับส่วนร่วม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาปัจจัยการผลิตพื้นฐาน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...