xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมเกษตรจัดตั้ง ศพก.ช่วยเกษตรแก้ภัยแล้ง 882 ศูนย์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างศูนย์เรียนรู้ที่ตอบโจทย์การเกษตรให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ช่วงหน้าแล้ง สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญของพื้นที่ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านบาท
สำหรับแผนช่วยภัยแล้งเกษตรกรในมาตรการที่ 1 เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ใน 22 จังหวัด ลุ่มเจ้าพระยา
กำลังโหลดความคิดเห็น...