xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ปฏิบัติภารกิจวันนี้ ที่ทำเนียบฯ ตามปกติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันนี้ (30 ต.ค.) โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งจะเป็นการพิจารณาตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ยกร่าง วิสัยทัศน์และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) โดยกำหนดร่างวิสัยทัศน์ คือ คุณภาพการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล-ลดความเหลื่อมล้ำ-ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ขณะที่ในเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2558 ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเช่นกัน
สำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น ในเวลา 14.00 น. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน จะร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน OTOP TO AEC…มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล ณ ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร
กำลังโหลดความคิดเห็น...