xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.วางนโยบายการศึกษา จชต.ปี 59 มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นโยบายพัฒนาทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2559 มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับประเทศและเท่าเทียมระดับโลก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

สำหรับการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางการศึกษาในระดับพื้นที่นั้น เพื่อดำเนินงานติดตามการบูรณาการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานทางการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดทั้งการบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล
กำลังโหลดความคิดเห็น...