xs
xsm
sm
md
lg

สคร.โคราชเตือนภัย"ควันบุหรี่มือสอง"อันตรายไม่ต่างกับคนสูบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา แจ้งเตือนว่า ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน หรือที่เรียกว่า ควันบุหรี่มือสอง แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็เป็นอันตรายได้ เช่น เด็กเล็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ และปอดบวม หญิงตั้งครรภ์ และทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น ผู้ใหญ่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็งที่ลำคอและเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากบุหรี่และป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ จึงได้มีกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และกำหนดเขตห้ามสูบบุหรี่คือ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย ร้านค้า สถานที่ทำงาน รถโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งทุกประเภท ส ถานปฏิบัติธรรม เพื่อคุ้มครองผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวคุณเอง และคนที่คุณรักจากพิษภัยของบุหรี่ คือ การลด ละ เลิก บุหรี่ แล้วหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
กำลังโหลดความคิดเห็น...