xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ เตรียมรับฟังความเห็นสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ว่า ขณะนี้มีผลการศึกษาแนวเส้นทางก่อสร้างที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะเห็นว่าจะเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นภูเขาสูงชันที่ต้องเดินเท้าขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งจะช่วยลดปัญหาความแออัดของจำนวนนักท่องเที่ยวลงได้ ประกอบกับยังใช้กระเช้าในการขนส่งขยะและอุปกรณ์บางชนิดขึ้นไปซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดทรุดโทรมได้ด้วย
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องดูแนวทางเลือกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ต้องเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมกราคมนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...