xs
xsm
sm
md
lg

ส.โรงสีฯ ชี้ให้ชาวนาเก็บข้าวในยุ้งฉางจะแก้ปัญหาด้านราคาได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เชื่อว่าการเร่งให้ชาวนาได้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองเพื่อเป็นการลดปริมาณข้าวในช่วงปลายปี จะช่วยแก้ปัญหาด้านราคาได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ชาวนาที่ปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเอง โดยการบรรจุใส่กระสอบ เมื่อต้องการใช้เงินก็จะทยอยนำข้าวออกมาขาย แต่เมื่อมีโครงการรับจำนำข้าว ชาวนาก็จะเลือกที่จะขายข้าวเข้าโครงการทั้งหมด ดังนั้น การกลับไปฟื้นแนวทางการให้ชาวนาเก็บข้าวในยุ้งฉาง จึงเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดผล และจะช่วยปริมาณผลผลิตที่จะออกมาช่วงปลายปี
ขณะเดียวกัน เชื่อว่าการเร่งทำตลาดของกระทรวงพาณิชย์ และผู้ส่งออก เพื่อขายข้าวของไทย ก็จะเป็นการเอื้อต่อการแก้ปัญหาราคาผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...