xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.ปิดช่องจราจรบางส่วนแยกต่างระดับศรีนครินทร์เสาร์-อาทิตย์นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการปิดช่องการจราจรบางส่วนชั่วคราวบริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการปิดช่องการจราจรบางส่วนชั่วคราว บริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ จำนวน 2 บริเวณ ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 - 10.00 น. เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จึงขออภัยในความไม่สะดวก และได้กำหนดแนวเส้นทางการเบี่ยงการจราจรสำหรับผู้ใช้ทาง ดังนี้


บริเวณที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 - 10.00 น.
รถที่มาจากแยกศรีเทพา จะไปบางนา และพระราม 2 ให้เบี่ยงเส้นการจราจรตามนี้
- ไปบางนา ให้วิ่งตาม ถ.ศรีนครินทร์ ตรงไปประมาณ 300 เมตร ชิดขวากลับรถ แล้วชิดซ้ายเข้าทางพิเศษ มุ่งหน้าบางนาตามป้ายบอกทาง
- ไปพระราม 2 ให้วิ่งตาม ถ.ศรีนครินทร์ ตรงไปประมาณ 300 เมตร ชิดขวากลับรถ แล้วชิดซ้ายเข้าทางพิเศษ มุ่งหน้าพระราม 2 ตามป้ายบอกทาง

บริเวณที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 - 10.00 น.
รถที่มาจากสมุทรปราการจะไปบางนา ให้เบี่ยงเส้นจราจรตามนี้
- ไปบางนา ให้วิ่งตาม ถ.ศรีนครินทร์ ตรงไปประมาณ 1,500 เมตร ชิดขวากลับรถที่แยกศรีเทพา แล้วชิดซ้ายเข้าทางพิเศษ มุ่งหน้าบางนาตามป้ายบอกทาง
หมายเหตุ เส้นทางไปพระราม 2 ใช้ได้ปกติ
กำลังโหลดความคิดเห็น...