xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดรฟม.ประเมินผู้ว่า“ยงสิทธิ์”ผ่านเกณฑ์เฉียดฉิว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่มีพล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังได้รับการแต่งตั้ง

วาระการประชุมเรื่องการประเมินผลการทำงานของนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการฯรฟม. เป็นการประเมินในรอบแรกที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-เดือนมีนาคม 2557 โดยบอร์ดให้ผ่านการพิจาณรณาด้วยคะแนน 3.8 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์อย่างเฉียดฉิว เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการทำงานที่ยังไม่เข้าเป้า เพราะรัฐบาลมีการยุบสภาทำให้ผลักดันโครงการต่างๆ ไม่เป็นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

บอร์ดชุดใหม่ เห็นว่า การประเมินผลการทำงานผู้ว่าฯรฟม.นั้น เป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้ว ขณะที่ตามกำหนดแล้ว จะมีการประเมินผลงานของนายยงสิทธิ์ในรอบต่อไป สำหรับผลการทำงานในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน 2557 อีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...