xs
xsm
sm
md
lg

วธ.สั่งกรมศิลป์สำรวจความเสียหายโบราณสถานจากเหตุแผ่นดินไหว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสนธยา คุณปลื้ม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ได้สั่งการให้อธิบดีกรมศิลปากร สำรวจความเสียหายเบื้องต้นของโบราณสถาน ในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยจากการตรวจสอบสภาพภายนอกพบว่า จังหวัดเชียงรายที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหว พระธาตุจอมกิตติ และพระธาตุหลวงได้รับความเสียหายน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่ได้รับความเสียหายตามที่มีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดีย ว่ายอดของพระธาตุทรุดเอียง
ขณะที่จังหวัดลำพูน พระธาตุหริภุญชัย พบแผ่นทองหุ้มพระธาตุหลุดออกมา
ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากรจะสรุปรายงานมาให้อีกครั้ง เพราะข้อมูลที่ได้รับขณะนี้เป็นเพียงความเสียหายภายนอกเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในการฟื้นฟูบูรณะจะต้องพิจารณาว่า กระทรวงฯ มีงบเพียงพอหรือไม่ก่อน หากไม่เพียงพอจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมต่อไป และในช่วงบ่ายวันนี้ (6 พ.ค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น จะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และยืนยันว่า ทางจังหวัดนั้นยังสามารถดูแลประชาชนได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...