xs
sm
md
lg

อบจ.สุรินทร์ชวนเที่ยวงาน"วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน"

เผยแพร่:

นายกิตติภัทร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) สุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย จังหวัดสุรินทร์ อบจ.สุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดงาน วันช้างไทย เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ อบจ.สุรินทร์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของช้างไทยที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทย จึงมีแนวความคิดที่จะจัดงานวันช้างไทยประจำปี 2557 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อว่า วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักและเห็นความสำคัญของช้างไทย รวมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างไทย เพื่อยกย่องและให้เกียรติช้างไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุรินทร์ด้วย
สำหรับการจัดงาน วันช้างไทย 88 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน ประจำปี 2557 จะจัดขึ้น ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 12 มีนาคม จะมีขบวนแห่คุณูปการช้างสารไทย จำนวน 88 เชือก และริ้วขบวนรถประดับตกแต่งสวยงามอลังการ และช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม จะมีพิธีตักบาตรบนหลังช้าง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ช้างที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณูปการต่อผืนแผ่นดินไทย
นายก อบจ.สุรินทร์ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรม วันช้างไทย จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุรินทร์ โดยจากเดิมที่มีอยู่ 2 โอกาสสำคัญ คือ การตักบาตรบนหลังช้างในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และงานแสดงช้างประจำปีในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทย ที่สำคัญจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวชมการแสดงช้างและร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดได้ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนสุรินทร์และจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืนสืบไป
สำหรับผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ WWW.SURINPAO.ORG หรือติดต่อสอบถามได้ที่ อบจ.สุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 512 600 และ 044 511 975 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ www.surinpao.org
กำลังโหลดความคิดเห็น...