xs
sm
md
lg

สกสค.เตรียมคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดีทองคำ

เผยแพร่:

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ได้คัดเลือกครูจากทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลครูผู้ทำประโยชน์ทางด้านการศึกษา มาตั้งแต่ปี 2552 และคัดเลือกครูได้รับรางวัลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ปีนี้ สกสค.จัดโครงการใหม่ โดยคัดเลือกครูที่ได้รับรางวัลไปแล้วให้เหลือ 49 คน จะคัดเลือกเข้ารับสุดท้ายอีก 20 คน โดยครูที่แสดงผลงานประจักษ์ถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมเด่นที่สุด 10 คน จะได้ขึ้นรับรางวัลพระพฤหัสบดีทองคำ ส่วนครูที่เหลืออีก 10 คน จะได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีเงิน สำหรับครูผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกในรอบแรกอีก 29 คน จะได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีทองแดง ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อครูเข้ารับรางวัลทั้งหมด ในวันที่ 9 กันยายนนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...