xs
xsm
sm
md
lg

ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนอง- ลมกระโชกแรง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เมื่อเช้ามืดวันนี้ พายุปาข่าในทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง มีศูนย์กลางบริเวณตอนเหนือของเมืองโฮจิมินห์ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบริเวณความกดอากาศสูงที่นำพาความเย็นลงมาทางประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมกระโชกอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งร้อยละ 30 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนกระจายร้อยละ 40 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรงบางแห่ง คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...