xs
xsm
sm
md
lg

"องอาจ"ติง"ปู 1" ไม่สวย ติงตั้ง ครม.ตอบแทนบุญคุณ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่สวย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศ และตั้งขึ้นมาเพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับ 5 กลุ่ม คือ ตอบแทนกลุ่มสายนายใหญ่และสายนายหญิงของพรรคเพื่อไทย ตอบแทนข้าราชการเก่าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตอบแทนกลุ่มก๊วนต่าง ๆ ในพรรคเพื่อไทย ตอบแทนกลุ่มที่พูดปกป้องให้กับตระกูลชินวัตร และตอบแทนเพื่อนร่วมรุ่น พ.ต.ท.ทักษิณ
ทั้งนี้ เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้น่าจะมีปัญหา หากไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น ขณะเดียวกัน เป็นการพิสูจน์ว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้ แต่เป็นการตัดสินใจโค้งสุดท้าย จาก พ.ต.ท.ทักษิณ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ขอประเมินการทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ แต่จะให้โอกาสในการทำงานว่ามีผลงานมากน้อยแค่ไหน
กำลังโหลดความคิดเห็น...