xs
xsm
sm
md
lg

ดอนเมืองแจ้งผู้โดยสารเผื่อเวลา 2-3 ช.ม.ช่วงชุมนุม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองในช่วงระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2553 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารที่จะใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง จึงขอความร่วมมือผู้โดยสาร เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าไว้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก นอกจากนี้ขอให้เตรียมเอกสารการเดินทางและนำของเหลว เจล สเปรย์ บรรจุในถุงพลาสติกใสให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนตรวจค้นผู้โดยสาร หากผู้โดยสารมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1111
กำลังโหลดความคิดเห็น