xs
xsm
sm
md
lg

"เหวง" ยื่นหนังสือร้อง รบ.ทำประชามติแก้ รธน.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สมาพันธ์ประชาธิปไตย นำโดย นายแพทย์เหวง โตจิราการ ยื่นหนังสือกับตัวแทน ส.ส. และ ส.ว. เพื่อขอให้ส่งตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมระดมความคิดเห็น และร่วมผลักดัน แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตย และมีหลักการสำคัญรองรับระบอบอมาตยาธิปไตยทั้งสิ้น
โดยในแถลงการณ์ สมาพันธ์ประชาธิปไตย สนับสนุนรัฐบาลพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เฉพาะมาตรา 237 ที่เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังต้องทำประชามติเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจทางการเมืองอีกสำคัญอีกครั้ง ว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถึงจะต้องใช้งบประมาณ 500 - 2,000 ล้านบาท ก็ตาม
กำลังโหลดความคิดเห็น