xs
xsm
sm
md
lg

ปชช.ถวายสักการะพระศพ วันนี้ 13,620 คน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สำนักพระราชวังได้ปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้แล้ว โดยมีผู้เข้าถวายสักการะพระศพ 13,620 คน รวม 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม มีผู้เข้าถวายสักการะพระศพทั้งสิ้น 220,403 คน และมีผู้ถวายพวงมาลาวันนี้ทั้งหมด 51 พวง รวมทั้งสิ้น 1,298 พวง ส่วนยอดเงินที่ประชาชนร่วมถวาย โดยสำนักพระราชวังนำเข้าบัญชี ทุน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันนี้ 605,664 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 12,951,427.10 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น