xs
xsm
sm
md
lg

สำนักพระราชวังรับบัญชีพวงมาลาถวายสักการะพระศพ 07.00-19.00น.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้จัดโต๊ะลงบัญชีพวงมาลา สำหรับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่จะนำพวงมาลามาสักการะพระศพของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะเริ่มรับบัญชีพวงมาลาตั้ง
แต่เวลา 07.00- 19.00 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น