xs
xsm
sm
md
lg

ชาวด่านซ้ายชวนร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 2567

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2567  ขึ้นในระหว่างวันที่ 19 -  22 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น


สำหรับงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปีนี้ กำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระธาตุศรีสองรัก ชม ชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองด่านซ้าย การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปินอีสานและมหรสพ สมโภชตลอดงาน

กิจกรรมสำคัญตลอด 4 วัน ประกอบด้วย พิธีเปิดงานในวันที่ 19 พฤษภาคม วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นการประกอบพิธีล้างธาตุและคารวะธาตุ วันที่ 21 พฤษภาคม แห่น้ำสรงพระราชทานฯ รอบเมืองด่านซ้าย เปิดให้ประชาชนทั่วไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และพิธีแห่นาค พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย และวันที่ 22 พฤษภาคม วัดสุดท้ายของงานเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งและพิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ และบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น


พระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 464 ปีตั้งแต่มีการก่อสร้างและ 461 ปี นับแต่เริ่มมีการสมโภชครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต อาณาจักรล้านช้าง

นับเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรี และเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาว ให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้มีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น