xs
xsm
sm
md
lg

“วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้าอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
พาไปรู้จักกับ “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” วัดในพระนามาภิไธยใน “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เจ้าฟ้านักพัฒนาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งใครที่มีพฤติกรรมคุกคาม หยามพระเกียรติ พระองค์ท่าน นอกจากจะถูกผู้คนสาปแช่งก่นด่าแล้ว ชีวิตนี้ย่อมประสบเคราะห์ร้ายแน่นอน

วัดสิรินธรเทพรัตนารามตั้งอยู่ใน ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นวัดในพระนามาภิไธยใน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อุโบสถเฉลิมพระเกียรติ
พระอารามแห่งนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานที่ดินจำนวน 62 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา (ตามเจตนาของผู้ถวายที่ดินคือนางสาวจำรูญ ภูไทย นางจำเริญ ภูไทย) เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรงอุปถัมภ์โดยประทานทุนเริ่มแรกในการก่อสร้างพระอุโบสถ จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระนามาภิไธย เป็นนามวัดว่า “วัดสิรินธรเทพรัตนาราม” พร้อมทั้งทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์

อักษรย่อพระนามาภิไธย “ส.ธ.” บนหน้าบันพระอุโบสถ
วัดสิรินธรเทพรัตนารามฯ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งชุมทางแห่งความรู้ทุก ๆด้าน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนด้วย โดยวัดแห่งนี้เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยเป็นนามวิทยาเขตว่า “วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย” และมีศูนย์เด็กเล็ก นามว่า “ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย” มีมูลนิธินามว่า “มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย”

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม มีสิ่งสำคัญน่าเที่ยวชม ได้แก่

• พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมไทย 2 ชั้น สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 18 เมตร ยาว 37 เมตร ผนังภายในประดับด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนบางส่วน หลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา หน้าบันประดิษฐานพระนามาภิไธย ย่อ ส.ธ. ซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยหินอ่อน และเบญจรงค์ หลังคามุงกระเบื้องสีแดง บานประตูด้านหน้าทั้ง 3 คู่ฝังมุก

ภายในอุโบสถ พื้น บันไดด้านหน้า และด้านหลัง ปูด้วยหินแกรนิต เสาภายในประดับด้วยไม้สัก และหินอ่อน บัวหัวเสาภายนอกประดับด้วยปูนปั้น ซุ้มเหนือหน้าต่างภายในประดับด้วยเบญจรงค์ ซุ้มหน้าต่างภายนอกประดับด้วยหินอ่อนปูนปั้นบางส่วน มีตราวัด ส.ธ. เขียนลายเบญจรงค์ทุกซุ้ม เหนือประตูหน้าตรงข้ามพระประธานเขียนลายธรรมจักร 37 ซี่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.30 เมตร ฐานชุกชีพระประธาน ประดับด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ในซุ้มพระประธานเขียนลายเทพพนม ฝาผนังเหนือหน้าต่างเขียนลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

พระพุทธสิหิงค์จำลอง พระประธานในพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธสิหิงค์จำลอง ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 80 นิ้ว มีอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีทรงเททองหล่อพระประธาน ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงเปิดป้ายสนามกีฬาศูนย์เด็กเล็ก ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2546

• พระรูปเหมือนพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ที่ 4

• พระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว

• ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

บานประตูประดับมุก
สำหรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือที่คนไทยนิยมเรียกพระองค์ท่านสั้น ๆ ว่า “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เป็นเจ้าฟ้านักพัฒนาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ท่านทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ทรงพระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา ซึ่งพระองค์ทรงเรียนรู้งานจากการตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมหยามพระเกียรติ จาบจ้าง คุกคาม พระองค์ท่าน นอกจากจะถูกผู้คนสาปแช่งก่นด่าแล้ว ชีวิตนี้ย่อมประสบแต่เรื่องไม่ดีแน่นอน

############################


ภาพและข้อมูลบางส่วนจาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 177 กันยายน 2558 โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กำลังโหลดความคิดเห็น