xs
xsm
sm
md
lg

“เชียงราย-สุพรรณบุรี” ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยยูเนสโก ประจำปี 2566

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ข่าวดีของไทยอีกครั้ง เมื่อสองจังหวัดน่าเที่ยวอย่าง “เชียงราย-สุพรรณบุรี” ได้รับเลือกให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในระดับโลก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN ) ประจำปี 2566 จากองค์การยูเนสโก องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศผลการคัดเลือก 55 เมืองทั่วโลก เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ประจำปี 2566 ซึ่งมีตัวแทนของประเทศไทยผ่านการคัดเลือก 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ - City of Design) กับ สุพรรณบุรี (เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี - City of Music)สำหรับจังหวัดเชียงราย มีการดำเนินการต่อยอดจากแผนงานเดิมในปี 2564 ขับเคลื่อนเชียงรายเป็น “เมืองแห่งการออกแบบ" เพราะเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีศิลปินล้านนาจำนวนมาก มีการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดกันมาทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทางท้องถิ่น และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม


ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีเป้าหมายการขับเคลื่อน “สุพรรณบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี” ได้วางแผนดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และต่อยอดให้เป็นเมืองแห่งดนตรี จากรากฐานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีที่เข้มแข็ง ผสมกลืมกลืนกับวิถีชีวิตของของในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ การพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีที่มีความสำคัญกับประเทศมายาวนาน เห็นได้จากการมีปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี ศิลปินแห่งชาติ ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีในแต่ละท้องถิ่น-ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีจำนวน 350 เมืองใน 100 กว่าประเทศ ใน 7 สาขา ได้แก่ 1) หัตถกรรมพื้นบ้าน 2) การออกแบบ 3) ภาพยนตร์ 4) อาหาร 5) วรรณกรรม 6) สื่อศิลปะ และ 7) ดนตรี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมทั้งสิ้น 7 เมือง ได้แก่
เทศบาลเมืองภูเก็ต (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2560
กรุงเทพมหานคร (ด้านการออกแบบ) ปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน) ปี พ.ศ. 2562
จังหวัดเพชรบุรี (ด้านอาหาร) ปี พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงราย (ด้านการออกแบบ) พ.ศ. 2566
จังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านดนตรี) - พ.ศ. 2566

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น