xs
xsm
sm
md
lg

อช.หมู่เกาะอ่างทอง พบ “วาฬบรูด้า” 3 ตัว เข้ามาหากิน บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง รายงานความคืบหน้า "การติดตามสำรวจประชากร “วาฬบรูด้า” สัตว์ทะเลหายากที่เข้ามาหากินในพื้นที่อุทยานฯ พบวาฬบรูด้า จำนวน 3 ตัว คือ แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง ซึ่งเป็นลูกที่เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 และอีกตัวยังไม่ทราบชื่อ


เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ตามที่ นายสาธิต ตันติกฤตยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรายงานการพบ ”วาฬบรูด้า” จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการออกสำรวจติดตามประชากรวาฬบรูด้าในพื้นที่ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสถิติสัตว์ทะเลหายาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อการดำรงชีวิต จากเรือนำเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
โดยสรุปความคืบหน้า วันนี้ (3 ก.พ.66) เวลาประมาณ 10.30 น. ได้สำรวจพบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่ฯ รวมจำนวน 3 ตัว จึงได้ตรวจสอบรายชื่อโดยเปรียบเทียบอัตลักษณ์กับฐานข้อมูลการจำแนกประชากรวาฬบรูด้าในอ่าวไทย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสองตัวพบว่าเป็น “แม่วันดีกับเจ้าวันรุ่ง” ซึ่งเป็นลูกที่เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 และอีกตัวยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลในอดีตพบว่ามีวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่เฉลี่ย 1-2 ตัว ต่อปี จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ในช่วงปี 2563 – 2564 ทำให้ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติได้รับการฟื้นฟู ซึ่งในช่วงต้นปีจะเป็นฤดูกาลที่วาฬบรูด้าเข้ามาหากินอย่างต่อเนื่อง

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่ร่วม 4 ตัว คือ แม่วันดี เจ้าวันหยุด เจ้าอิ่มเอม และเจ้าเปรมปรีดิ์ และในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่ร่วม 6 ตัว คือ เจ้าเปรมปรีดิ์ เจ้าสาคู เจ้าเมษา แม่สดใสและลูกชื่อเจ้าแสนดี และอีกตัวไม่ทราบชื่อ

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
จึงเป็นที่น่าติดตามว่าจะมีวาฬบรูด้าเข้ามาหากินเพิ่มเติมหรือไม่ และจะเวียนว่ายหากินอยู่ในพื้นที่นานเท่าไหร่ ซึ่งนอกจากจะชี้วัดได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้ว ยังสะท้อนให้เกิดกระแสด้านการอนุรักษ์ การดึงดูดการท่องเที่ยว จึงต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ร่วมกันปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ตลอดจนข้อแนะนำของอุทยานแห่งชาติในการเดินเรือ การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆ เพื่อช่วยกันดูแลสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรล้ำค่าของท้องทะเลอ่าวไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

เครดิตภาพ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น