xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในวัดโพธิ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นวดไทย” ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยในเมืองไทยมีสถานที่ที่สามารถศึกษาองค์ความรู้ด้านนวดไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด คือ “พิพิธภัณฑ์นวดไทย” ที่วัดโพธิ์นอกจากเป็นสถานที่สำคัญด้านพุทธศาสนาและแหล่งรวมภูมิปัญญาทรงคุณค่าของไทยแล้ว ภายใน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ยังเป็นที่ตั้งของ “พิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” โดยการนวดไทยนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity) จากองค์การยูเนสโก


พิพิธภัณฑ์นวดไทย ภายในวัดโพธิ์ นับเป็นสถานที่จัดแสดงศาสตร์แห่งการนวดไทยที่ครบครันสมบูรณ์แบบในระดับโลกก็ว่าได้ มีการนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการมัลติมีเดีย ภาพถ่าย สิ่งจัดแสดงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการนวดไทย พร้อมมีข้อความ และเสียงบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


แบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการจัดแสดงคัมภีร์ ตำรา จารึกการนวดไทย อุปกรณ์การนวด และประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ ในฐานะเป็นสถานศึกษาของประเทศที่สืบทอดรากเหง้าจากภูมิปัญญาของชาติ
ก่อนหน้านี้ องค์การยูเนสโก ยังมีมติรับรองให้จารึกวัดพระเชตุพนฯ ขึ้นทะเบียนรับรอง เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ ซึ่งมีจารึกแผนนวดวัดโพธิ์รวมอยู่ด้วย หลักฐานชิ้นสำคัญด้านการ “นวดไทย" ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด


นอกจากเรื่องนวดไทยในพิพิธภัณฑ์แล้ว ภายในวัดโพธิ์ ยังมีรูปปั้นฤาษีดัดตน จำนวน 82 ตน เพื่อการศึกษาสอดคล้องเกี่ยวกับการนวดไทย โดยรูปปั้นเหล่านี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างฤาษีดัดตน เมื่อครั้งสถาปนา และปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การดัดตนเพื่อผ่อนคลายร่างกาย รวมทั้งบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ


ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๒ ทรงดำเนินการหล่อ และบูรณะต่อมา โดยเหลือรูปปั้นฤาษีดัดตนเพียง 24 ท่า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 จึงมีการหล่อขึ้นใหม่ให้ครบตามจำนวน 82 ตนเท่าเดิม และนำมาจัดแสดงบริเวณรอบถ้ำเขามอภายในวัด


#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น