xs
xsm
sm
md
lg

“หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ เปี่ยมศรัทธา “มรรคาของพระพุทธเจ้า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่
พาไปรู้จักกับ “หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จากผลงานสร้างสรรค์ของ อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล ซึ่งมีกำหนดจัดงานสมโภชน์หอวันที่ 24-25 ก.ย.นี้ ผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี

วันนี้ที่จังหวัดสระบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ไปซึมซับในหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดากัน คือ “หอมนสิการ” ที่ถือเป็นอันซีนแห่งใหม่ที่น่าสนใจแห่งเมืองพระพุทธบาท

“หอมนสิการ” อันซีนสระบุรี ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่
“หอมนสิการ” ตั้งอยู่ที่ริมเขาพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จัดสร้างขึ้นตามแนวคิดของ “อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เทิดพระเกียรติแสดงความนอบน้อมกตัญญู ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2.ประดิษฐานพระบรมโลกนาถ พระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมาในต่างวาระรวม 23 พระองค์ และภาพปักพระบรมโลกนาถ
3.เป็นสถานที่สำหรับฝึกสมาธิเบื้องต้น และเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา
4.จัดแสดงนิทรรศการสื่อผสม “Journey to the Life of Buddha” วิถีแห่งความเสียสละกว่าที่พระพุทธองค์จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า

เครื่องยอดของหอมนสิการประดับด้วยยอดฉัตรทอง
อาคารหอมนสิการมีสีขาวนวลดูสงบสวยงามท่ามกลางฉากหลังเป็นขุนเขาตั้งตระหง่าน อาคารแห่งนี่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ที่หัวเสา หน้าบัน ประดับประดาด้วยงานปูนปั้นลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ซึ่งได้ออกแบบผูกลายขึ้นใหม่จากศิลปะอินเดีย วิกตอเรีย และสุโขทัย

ส่วนบนเครื่องยอดของหอมนสิการประดับด้วยยอดฉัตรทอง เพื่อให้สมพระเกียรติแห่งองค์พระบรมศาสดา และสื่อถึงการปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไปถึง 5,000 พระวรรษา

ลวดลายปูนปั้นที่หน้าบัน
ภายในหอมนสิการประกอบด้วย นิทรรศการจำลอง “มรรคาของพระพุทธเจ้า” ในรูปแบบสื่อผสมให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถึงเรื่องราวความเสียสละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักด้วยกัน ได้แก่

-โซนที่ 1 นำเสนอนิทรรศการสื่อผสม “การจำลองมรรคาของพระพุทธเจ้า – Journey to the Life of Buddha” วิถีแห่งความเสียสละ กว่าที่พระพุทธองค์จะทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ในบรรยากาศแบบโบราณแต่ทันสมัย

หอกราบ
-โซนที่ 2 “หอกราบ” หรือ “หอจัตุรัส” ที่งามอร่ามไปด้วยห้องสีทอง ตัดกับผนังบุผ้าไหมสีแดงนี้ เป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมโลกนาถ” พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 30 นิ้วปิดทองคำบริสุทธิ์

นอกจากนี้หอกราบยังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และภาพปักพระบรมโลกนาถที่ปักด้วยจำนวนฝีเข็มกว่า 651,000 ฝีเข็ม ใช้ไหมทั้งหมด 49 สี โดยปักครั้งละ 3 เส้น (ปกติทั่วไปจะใช้ 2 เส้น) มีความหมาย คือ พระรัตนตรัย เส้นที่ 1 แทน พระพุทธ เส้นที่ 2 แทนพระธรรม และ เส้นที่ 3 แทน พระสงฆ์ ตลอดระยะ เวลาการปักกว่า 8 เดือน โดยผู้ปักถือศีล 8 และทุกฝีเข็มบริกรรมคำว่า “นิพพาน

Modern Photo Gallery ในโซนที่ 3
-โซนที่ 3 เป็นยุคปัจจุบันกาล จัดแสดงในรูปแบบของ Modern Photo Gallery ที่ให้คติธรรม และสะท้อนความจริงให้เราได้ฉุกคิดถึงความหมายและการดำเนินชีวิต ส่วนนี้ถ้าสังเกตดี ๆ แต่ละภาพจะมีปริศนาที่ซ่อนอยู่ เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ให้เราเห็นภาพและเข้าใจสัจธรรมความจริงได้อย่างตรงเข้ามาในใจ

หอมนสิการจะจัดพิธีสมโภช และพิธีเปิดหออย่างเป็นทางการในวันที่ 24-25 ก.ย. 65 นี้ ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ พิธีสมโภชหอ การเปิดให้เข้าชมหอมนสิการและบริเวณโดยรอบ การแสดงโขนชุดพิเศษ เรื่อง “รามเกียรติ์” การแสดงหุ่นละครเล็ก “ชุดสืบสานตำนานศิลป์” จากคณะหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และการจัดงานรื่นเริงในบรรยากาศงานวัด อาทิ ฉายหนังกลางแปลง ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ ยิงปืนลม เป็นต้น โดยงานจะเปิดให้เข้าชมฟรี ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอมนสิการ โทร. 0-2117-4063-64 ต่อ 1


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น