xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก “เมืองลอยน้ำ” เมืองแห่งอนาคตของมนุษยชาติ ที่ใกล้จะเข้าไปอาศัยได้จริงแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เมืองลอยน้ำ เมืองแห่งอนาคตของมนุษยชาติ
เมื่อหลายๆ เมืองในโลกนี้กำลังมีปัญหาแผ่นดินทรุดครั้งใหญ่ น้ำทะเลก็มีระดับสูงขึ้น หนึ่งในทางแก้ไขก็คือการสร้าง “เมืองลอยน้ำ” ขึ้นมาเสียเลย พาไปรู้จักกับ 2 เมืองลอยน้ำ “Oceanix City” แห่งปูซาน เกาหลีใต้ และ “Maldives Floating City” แห่งมัลดีฟส์ ที่กำลังจะเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

“Oceanix City” เมืองลอยน้ำแห่งปูซาน
เมื่อสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมภายในโลกใบนี้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตัวกระตุ้นที่ดูจะมีอิทธิพลอย่างมากก็คือภาวะโลกร้อน ที่หลายๆ ฝ่ายมีความกังวลต่อผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น รวมไปถึงร่วมมือกันหาทางชะลอและแก้ไขปัญหา

หนึ่งในผลกระทบจากภาวะโลกร้อนก็คือ เมืองต่างๆ มีโอกาสจมลงใต้น้ำในอนาคต ซึ่งการจมลงของพื้นดินนั้นยังมีที่มาจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น องค์ประกอบและความหนาแน่นของดินในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงแผ่นดินทรุดจากการสูบน้ำบาดาลและการขุดเจาะปิโตรเลียม

Oceanix City
และเมื่อแผ่นดินกำลังจะทรุดตัวลงไปใต้น้ำ (โดยเฉพาะหลายๆ เมืองใหญ่ในโลก รวมไปถึงกรุงเทพมหานครอันเป็นที่รักของเราด้วย) ประชากรโลกจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน ในเมื่อแผ่นดินที่อยู่อาศัยหดหายไป ก็เลยมีการระดมสมองหาทางออกของปัญหานี้ ด้วยการสร้าง “เมืองลอยน้ำ” ขึ้นมา

แนวคิด “เมืองลอยน้ำ” นั้นมีคนพูดถึงมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อน แต่ในตอนนั้นอาจจะฟังดูคล้ายกับเรื่องราวในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ และดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝัน แต่เมื่อมาถึงในราวๆ ปี 2019 เรื่องของเมืองลอยน้ำก็ดูคล้ายว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

เมื่อ UN-Habitat หน่วยงานเพื่อการพัฒนาเมืองและถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ ซึ่งทำงานด้านการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน ร่วมมือกับบริษัทเอกชน Oceanix , สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology--MIT) และ The Explorers Club ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่สนับสนุนการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อผลักดันแนวคิดนี้

โดยสองเมืองลอยน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ “Oceanix City” แห่งปูซาน เกาหลีใต้ และ “Maldives Floating City” แห่งมัลดีฟส์

Oceanix City
“Oceanix City” เมืองลอยน้ำแห่งปูซาน
รัฐบาลท้องถิ่นปูซาน ได้เปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างเมืองลอยน้ำ ที่จะเริ่มลงมือสร้างในปี 2022 โดยมีจุดประสงค์ให้เมืองลอยน้ำแห่งนี้เป็นชุมชนที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงบนมหาสมุทร ไม่ต่างจากการอาศัยอยู่บนแผ่นดินแบบทั่วไป เพื่อตอบโจทย์เมืองชายฝั่งทั่วโลกที่กำลังจะจมน้ำ

โครงการ “Oceanix City” เกิดจากความร่วมมือของทีมนักออกแบบ สถาปนิก และวิศวกรชั้นแนวหน้าจากหลากหลายชาติ ที่ร่วมมือกันสร้างเมืองที่ไม่มีวันจม ตั้งแต่ปี 2019 ก็มีการมองหาพื้นที่ก่อสร้าง และวิเคราห์ความเป็นไปได้ต่างๆ จนในช่วงปลายปี 2021 รัฐบาลท้องถิ่นปูซานได้บรรลุข้อตกลงกับ UN-Habitat ในการสร้างเมืองลอยน้ำต้นแบบที่ชายฝั่งของเมืองปูซาน

Oceanix City
ปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการนี้อยู่ในช่วงที่มีการสร้างตัวโครงสร้างลอยน้ำในโรงงานไว้แล้ว และพร้อมนำไปติดตั้งไว้บนพื้นผิวมหาสมุทรนอกชายฝั่งของปูซานตามที่กำหนดไว้ โดยตัวแพลตฟอร์มจะปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำทะเล และแพลตฟอร์มหนึ่งจะมีขนาด 5 เอเคอร์ (ราว 12 ไร่) สามารถสร้างบ้านให้ผู้คนอยู่อาศัยได้ 300 คน และความสูงของอาคารสูงสุดที่ 7 ชั้น

ตามเป้าหมาย เมืองลอยน้ำแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ราวๆ 10,000 คน ภายในเมืองจะมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหมือนกับเมืองใหญ่ๆ ทั่วไปอย่างครบครัน มีร้านอาหารไปจนถึงฟาร์ม และยังมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเมืองด้วย

แม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีขนาดพื้นที่จำกัด แต่ก็มีการออกแบบให้แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างระหว่างกันได้ กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ผ่านการเชื่อมต่อด้วยทางเดินและเส้นทางปั่นจักรยาน และนี่ทำให้ชุมชนขนาดเล็กบนแพลตฟอร์ม สามารถขยายเป็นหมู่บ้าน กระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ในอนาคต

Oceanix City
นอกจากจะถูกออกแบบให้เป็นเมืองลอยน้ำเพื่อแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดแล้ว “Oceanix City” ยังถูกออกแบบให้เป็นเมืองไร้ขยะอย่างแท้จริง โดยมีการผลิตอาหารและพลังงานได้เองในเมือง มีการเพาะปลูกเพื่อชุมชน มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำของตัวเอง ผลิตน้ำจืดได้เอง มีโรงเก็บน้ำฝน และโรงงานบำบัดน้ำเสียของตัวเอง และสร้างระบบจัดการขยะและของเสียแบบเสร็จสรรพ

ทั้งนี้ “Oceanix City” มีเป้าหมายว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ผู้คนได้เข้าอยู่อาศัยในปี 2025 โดยคาดหวังว่าเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะกลายเป็นเมืองที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Oceanix City
“Maldives Floating City” เมืองลอยน้ำแห่งมัลดีฟส์
เมืองลอยน้ำแห่งที่สองของโลกที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็คือ “Maldives Floating City” เมืองลอยน้ำแห่งมัลดีฟส์ ที่ได้รับการอนุมัติจาก UN-Habitat เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งแน่นอนว่าเมืองลอยน้ำแห่งนี้ก็มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาแผ่นดินจมน้ำ เพราะพื้นที่ 80% ของมัลดีฟ์ อยู่เหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 1 เมตร ดังนั้น อาจจะเสี่ยงต่อการจมอยู่ใต้น้ำ ภายในสิ้นศตวรรษนี้

“Maldives Floating City” เมืองลอยน้ำแห่งมัลดีฟส์

Maldives Floating City
“Maldives Floating City” จะก่อสร้างขึ้นกลางมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากมาเล่ (Male) เมืองหลวงของมัลดีฟส์เพียง 10 นาที ตัวโครงการถูกออกแบบโดยบริษัท วอเตอร์สตูดิโอดอตเอ็นแอล (Waterstudio.NL) บริษัทสถาปนิกจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดัชต์ ด็อกแลนด์ (Dutch Docklands) และรัฐบาลของสาธารณรัฐมัลดีฟส์

โครงการเมืองลอยน้ำแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากปะการังสมอง หรือ Brain Coral โดยจะรองรับผู้คนได้มากถึง 20,000 คน ด้านในมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 5,000 ยูนิต แต่ละยูนิตเชื่อมต่อกันจนมีรูปร่างคล้ายกับปะการังสมอง ล้อมรอบด้วยแนวเกาะคล้ายวงแหวนเพื่อป้องกันเมืองจากคลื่นทะเล ในเมืองจะมีบ้าน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม และโรงเรียน ส่วนการเดินทางในเมือง ผู้อยู่อาศัยสามารถเดิน ปั่นจักรยาน หรือขี่สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า หรือขับรถบักกี้ไปตามถนน รวมถึงสามารถใช้บริการเรือที่กระจายอยู่ทั่วเมือง เพื่อช่วยให้เดินทางข้ามไปยังจุดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Maldives Floating City

Maldives Floating City
รัฐบาลมัลดีฟส์คาดว่าจะเริ่มย้ายผู้คนไปอยู่อาศัยได้ในปี 2024 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2027 โดยโครงการเมืองลอยน้ำของมัลดีฟส์ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของประเทศในแถบเอเชียใต้

นอกจากทั้งสองเมืองลอยน้ำที่กำลังจะเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ทีมงานที่ร่วมมือกันก่อตั้งโครงการเมืองลอยน้ำ ยังมีการเจรจากับรัฐบาลอีกหลายแห่ง เพื่อทดลองติดตั้งและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมืองลอยน้ำแบบนี้

ทั้งหมดนี้ เกิดจากการพยายามหาทางรอดให้มนุษยชาติ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในโลกได้ในอนาคต

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น