xs
xsm
sm
md
lg

ผู้พิชิต “เกาะขายหัวเราะ” กิจกรรมปลุกกระแสท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะ (Laughing Island Conqueror VS Low Carbon Foot Print Traveller) เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตามเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด เชื่อมโยง 3 เกาะสวย ได้แก่ เกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะขายหัวเราะ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565

เส้นทางเดินเท้าจากเกาะกระดาดไปเกาะขายหัวเราะ
กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด (ขายหัวเราะ) ในการสร้างโปรเจครักษ์โลกชวนนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวมาติดตั้ง “แอปพลิเคชั่น CF Calculator” ที่จัดทำขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึง Carbon Foot Print หรือปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจาก อาหาร สินค้า บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ลดโลกเลอะ” ที่เกิดจากภาวะเรือนกระจก มลภาวะฝุ่นควันพิษในอากาศ PM2.5 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของคนในปัจจุบัน

เกาะขายหัวเราะ

กวางตามธรรมชาติบนเกาะกระดาด
กิจกรรมดังกล่าวฯ กำหนดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางเชื่อมโยง 3 เกาะในจังหวัดตราด เริ่มต้นที่ “เกาะหมาก” ซึ่งถือเป็นต้นแบบของเกาะที่สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม Low Carbon Destination ต่อมาที่ “เกาะกระดาด” ประสบการณ์เที่ยวเกาะที่ได้บรรยากาศแบบซาฟารีกลางทะเล มีกวางอาศัยอยู่บนเกาะ (Safari Island) ก่อนปิดท้ายที่น้องใหม่อย่าง “เกาะขายหัวเราะ” (Laughing Island) เกาะขนาดเล็กจิ๋วที่มีเพียงต้นไม้ต้นเดียวโดดเดี่ยว คล้ายการ์ตูนขายหัวเราะจนเป็นที่มาของชื่อเรียก

ล่องเรือจากเกาะหมากไปสู่เกาะกระดาด
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 และชวนนักท่องเที่ยวทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น CF Calculator ตั้งค่าตามที่กำหนดและทำการบันทึกข้อมูลรูปแบบการเดินทาง ระยะทาง กิจกรรมท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน โดยแอปพลิเคชั่นจะทำการคำนวณและแสดงค่า Carbon Foot Print เฉลี่ยต่อปีออกมา 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการลดจำนวน Carbon Foot Print อาทิ เปลี่ยนจากการนั่งเรือเล็กเป็นการเดินเท้าไปยังเกาะขายหัวเราะ การรับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ (Organic Products) หรืออาหารที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยง รวมถึงการรับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดการขนส่งและการนำเข้าอาหารจากนอกพื้นที่ เป็นต้น ก่อนจะนำหลักการดังกล่าวไปต่อยอดและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตะลุยเกาะกระดาดด้วยรถแทรกเตอร์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Laughing Island Conqueror VS Low Carbon Foot Print Traveller” ผู้พิชิตเกาะขายหัวเราะกับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจาก ททท. ที่ได้รับการออกแบบจากนักวาดการ์ตูนขายหัวเราะ เพื่อแสดงว่าท่านได้เดินทางมาพิชิตเกาะขายหัวเราะ ได้มาเยือน “เกาะหมาก” แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ Low Carbon Destination ที่มีการบริหารจัดการภายใต้หลักคิด BCG Model และเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความเข้าใจในหลักคิดของการลดจำนวน Carbon Foot Print และเป็นต้นแบบของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชมสวนที่เกาะหมาก ฟาร์ม ออร์แกนิก
โดยนำหลักฐานภาพถ่ายตนเองกับเกาะขายหัวเราะ และภาพหน้าจอการคำนวณผลของแอปพลิเคชั่น CF Calculator เพื่อขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองได้ที่ ททท. สำนักงานตราด หรือแจ้งหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice โดย ททท. จะส่งประกาศนียบัตรให้ทางไปรษณีย์ (ไม่จำกัดจำนวนประกาศนียบัตร) ภายใน 31 กรกฎาคม 2565 นี้ เท่านั้น

ต้นมะพร้าวรูปตัวแอล บนเกาะกระดาด
นักท่องเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ททท. สำนักงานตราด เลขที่ 100 ม. 1 ต. แหลมงอบ อ. แหลมงอบ จ. ตราด 23120 โทร. 0 3959 7259-60 (ในวันและเวลาราชการ) หรือช่องทางออนไลน์ www.fb.com/tattratoffice

กิจกรรมผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติที่เกาะหมาก

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น