xs
xsm
sm
md
lg

เสริมกำลังใจ ไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ” 3 วัดดังแห่งเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์หลวง
ช่วงนี้กระแสการเดินทางไปสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” นั้นเป็นที่นิยมกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นจุดยอดฮิตอย่างที่ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม หรือจะเป็นที่วัดอื่นๆ อีกหลายแห่ง

ในบ้านเรามีความเชื่อเรื่องการสร้างท้าวเวสสุวรรณในวัดวาอารามและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาช้านานแล้ว แม้ “ท้าวเวสสุวรรณ” จะมีรูปลักษณะภาพจำเป็นยักษ์ถือกระบองน่าเกรงขาม แต่ตามความเชื่อ ท่านเป็นเจ้าแห่งยักษ์ เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย

ท้าวเวสสุวรรณ วัดป่าดาราภิรมย์
ท้าวเวสสุวรรณ (หรือท้าวกุเวร) เป็น 1 ใน 4 ของ ท้าวจตุโลกบาล ที่ทำหน้าที่รักษาทิศทั้ง 4 ในสวรรค์ชั้นแรกบนสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น โดยท่านเป็นเทพประจำทิศเหนือ ผู้ปกครองโลกด้านทิศเหนือ คอยผู้ปกปักรักษาดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

ขณะที่อีก 3 เทพของท้าวจตุโลกบาล ได้แก่ “พระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , “พระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “พระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่ที่คอยปกปักรักษาป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภยันอันตาย รวมถึงเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง และยังคอยช่วยเหลือเทพองค์อื่นๆ ในการทำภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วงสำเร็จ จึงเป็นที่มาของการนิยมไปสักการะเพื่อเสริมกำลังใจให้ทำการใดก็ไร้อุปสรรค ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และเสริมโชคลาภ

สำหรับที่ “เชียงใหม่” ก็มีหลายจุดที่คนนิยมไปสักการะท้าวเวสสุวรรณ ใครที่ยังไม่รู้จะไปที่ไหนดี ลองตั้งต้นจาก 3 วัดดังแห่งเมืองเชียงใหม่ ดังนี้

พระธาตุเจดีย์หลวง

พระอัฎฐารส
วัดเจดีย์หลวง (อ.เมือง)
“วัดเจดีย์หลวง” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ.1928 - 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย

ภายในวัดมี “พระธาตุเจดีย์หลวง” ที่ว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ หรือล้านนา คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

ศาลหลักเมือง

ท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์หลวง
ส่วนในวิหารหลวงประดิษฐาน “พระอัฎฐารส” เป็นพระประธาน ล่อด้วยทองสำริด ปางห้ามญาติสูง 18 ศอก พระนางติโลกะจุดา ราชมารดาของพญาติโลกราช โปรดฯให้หล่อขึ้น โดยนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสง่างามที่สุดในล้านนา โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์มีลักษณะอ่อนโยน พระพุทธรูปยืนมีขนาดใหญ่ได้สัดส่วน เป็นศิลปกรรมร่วมสมัยกับพระพุทธรูปแบบล้านนาหรือพระสิงห์ ซึ่งได้รับอิทธิพลต้นแบบจากศิลปะปาละ (อินเดีย) (ปัจจุบันกำลังมีการบูรณะวิหารหลวง)

ในพื้นที่วัดยังมี “ศาลหลักเมือง” ซึ่งด้านในมีเสาหลักเมือง หรือ เสาอินทขิล ให้ได้เข้าไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และที่อยู่ติดๆ กันก็คือ “ท้าวเวสสุวรรณ” ที่มีข้อมูลจารึกไว้ด้านหน้าว่า

พญายักขราช (ศาลใต้) สร้างวันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 พ.ศ.2343 พระเจ้ากาวิละให้ก่อรูปกุมภัณฑ์ 2 ตน ไว้หน้าวัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวง) ยักษ์/กุมภัณฑ์ 2 ตนนี้ คอยพิทักษ์เสาอินทขิลหลักเมืองเชียงใหม่ (ตำนานเมืองเชียงใหม่ ฉบับพระพุทธิมา ผูก 7 หน้า 13)

ท้าวเวสสุวรรณ วัดเจดีย์หลวง
วัดป่าดาราภิรมย์ (อ.แม่ริม)
“วัดป่าดาราภิรมย์” พระอารามหลวงชั้นตรีที่งดงามอายุอานามกว่า 100 ปี เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมล้านนา เช่น พระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย พระนามว่า “พระสยัมภูโลกนาถ”, พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ พระนามว่า “พระพุทธการุญกิตติคุณขจร”, มณฑปพระเจ้าทันใจ มณฑปเป็นศิลปะล้านนาแบบเชียงตุง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์ และพระวิหารหลวง เป็นต้น รอบล้อมด้วยความร่มรื่น สวยงาม และด้วยความสงบทำให้ที่นี่มักมีผู้มาบวชและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ

วัดป่าดาราภิรมย์

วัดป่าดาราภิรมย์

พระวิหารหอคำหลวง
ด้านในพระวิหารหอคำหลวง ประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย ส่วนพระประธานประดิษฐานในมณฑป พระนามว่า “พระพุทธมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า พระเจ้าธรรมจักรพรรดิ” และมีพระพุทธรูปคู่บารมีคือ “พระเจ้าโคตมาสน์เพชร (พระสิงห์)” นอกจากนี้ก็ยังมี “ท้าวเวสสุวรรณ” อยู่บริเวณด้านหน้า

อีกจุดในวัดป่าดาราภิรมย์ที่มีท้าวเวสสุวรรณอยู่ก็คือ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี

ภายในพระวิหารหอคำหลวง

พระประธานและพระพุทธรูปคู่บารมี

ท้าวเวสสุวรรณ วัดป่าดาราภิรมย์

ท้าวเวสสุวรรณ ด้านหน้าพระอุโบสถ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
วัดวุฑฒิราษฎร์ (อ.หางดง)
“วัดวุฑฒิราษฎร์” หรือ วัดบ้านฟ่อน วัดเล็กๆ ในอำเภอหางดง หลายคนรู้จักวัดนี้จากอดีตเจ้าอาวาส ครูบาดวงดี ยติโก (พระครูมงคลยติคุณ) พระเกจิชื่อดังของเมืองเหนือ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวหางดงและพุทธศาสนิกชน ท่านเป็นพระนักพัฒนา และยังเป็นหมอยาแผนโบราณอีกด้วย โดยหลวงปู่ครูบาดวงดี มรณภาพเมื่อปี 2563

สำหรับภายในวัดมีพระวิหารและพระอุโบสถที่งดงาม ด้านหน้าวัดบริเวณทางเข้าประดิษฐานพระพุทธรูปกลางแจ้งองค์ใหญ่ ส่วนท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ มีพื้นที่ให้สักการะอย่างสะดวกสบาย

วัดวุฑฒิราษฎร์ (วัดบ้านฟ่อน)

ท้าวเวสสุวรรณ ด้านหน้าพระอุโบสถ

ท้าวเวสสุวรรณ วัดบ้านฟ่อน

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น