xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก "ค่าเหยียบแผ่นดิน" เงินค่าเข้าประเทศที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากข่าวการเรียกเก็บเงิน "ค่าเหยียบแผ่นดิน" จากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 300 บาท ที่จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ หลายๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน เนื่องจากในประเทศไทยไม่เคยเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวในกรณีนี้มาก่อน

มาทำความรู้จักกับ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" ที่กำลังจะเรียกเก็บในเร็วๆ นี้กันหน่อย

"ค่าเหยียบแผ่นดิน" เป็นค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้ามาสู่ประเทศ เปรียบเสมือนค่าบัตรผ่านเข้าสู่ประเทศไทยที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายปกติ ซึ่งในหลายๆ ประเทศ มีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินมาก่อนแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ภูฏาน มาเลเซีย หรือหลายประเทศในยุโรป โดยค่าเหยียบแผ่นดินนี้อาจจะรวมอยู่ในราคาตั๋วเครื่องบิน หรือราคาห้องพักในโรงแรมที่นักท่องเที่ยวต้องจองล่วงหน้า

สำหรับประเทศไทย เพิ่งมีการประกาศออกมาว่าจะมีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน โดยเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติคนละ 300 บาท และจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายการท่องเที่ยวฉบับใหม่ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2562 ฉบับปรับปรุง ที่จะนำเงินค่าเหยียบแผ่นดินที่เก็บได้นี้ไปใส่ในกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ จากนั้น สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะรับผิดชอบดูแลนำไปพัฒนาภารกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สร้างทางขึ้นลงสำหรับคนพิการ สร้างห้องน้ำ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ เงินที่เก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน 300 บาทต่อคน จะดึงออกมา 50 บาท เพื่อนำไปซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต จะได้รับวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท หรือ ค่ารักษาพยาบาล ได้รับสูงสุด 5 แสนบาท เป็นต้น

ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่า หากในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามา 5 ล้านคน จะสามารถจัดเก็บเงินได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท และอาจเหลือเงินใส่เข้าไปในกองทุนนี้ 1,250 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กำลังเจรจากับสายการบินเกือบครบทุกสายการบินแล้ว คาดว่าเดือน มีนาคม 2565 นี้จะเสร็จสิ้น ขณะที่การเดินทางเข้าประเทศไทยทางบกจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้นักท่องเที่ยวจ่ายเงินก่อนเดินทางเข้ามาและให้แสดงหลักฐานก่อนเข้าประเทศว่าได้จ่ายเงินแล้ว

#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


กำลังโหลดความคิดเห็น