xs
xsm
sm
md
lg

หลายหน่วยงานร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านบางกลอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับปรุงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบางกลอยหมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ 67/2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ จำนวน 5 คณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่อาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับปรุงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบางกลอยหมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ดังนี้

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จ้างแรงงานสำรวจแหล่งน้ำเบื้องต้น จำนวน 10 ราย

2. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 พัฒนาน้ำบาดาล โดยการขุดเจาะสำหรับการบริโภคในพื้นที่ รวม 3 บ่อ มีน้ำ 1 บ่อ บริเวณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. สถานีควบคุมไฟป่าแก่งกระจานตอนบน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ้างเหมาชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่งตกงานเนื่องจากการเลิกจ้างจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เพื่อทำหน้าที่พนักงาน งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จำนวน 5 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท จำนวน 7 เดือน เป็นเงิน 315,000 บาท ทั้งนี้ เป็นการจ้างงานเพิ่มเติมจากการจ้างชาวกะเหรี่ยงทำงานในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จากเดิม 52 อัตรา เป็น 57 อัตรา

4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ดำเนินโครงการบ้านโป่งลึก หมู่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างการขอดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.5 KW

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านบางกลอย - บ้านโป่งลึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้จัดทำแปลงสาธิต จำนวน 8 แปลง ๆ และ 10 ไร่ รวม 80 ไร่ และสำรวจพื้นที่จัดเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งถังน้ำ และแนวท่อน้ำเพื่อทำระบบน้ำสนับสนุน แปลงสาธิต จากแม่น้ำเพชรบุรี ถึงแปลงสาธิต

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพจากเพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น