xs
xsm
sm
md
lg

หาก “แก่งกระจาน” เป็นมรดกโลก เมืองไทยได้ประโยชน์มากมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
"ผืนป่าแก่งกระจาน" เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกเสนอให้ขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งหากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น นอกจากจะได้รับความคุ้มครองจากสากลที่มากขึ้นแล้ว ประเทศไทยยังจะได้รับประโยชน์อีกมากมายด้วยเช่นกัน

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ป่าแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องตามเกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ในการที่จะพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึ่งหากผืนป่าแก่งกระจานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะถือเป็นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนั้น จากข้อมูลกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้สรุปไว้ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไว้ดังนี้ 
1. เป็นโอกาสให้ได้ประกาศคุณค่าแหล่งมรดกในฐานะที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
2. แหล่งมรดกโลกดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งสำคัญของพื้นคุ้มครองในระดับชาติ และจะได้รับการยอมรับและปกป้องคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น 
3. ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นระหว่างประเทศให้เกิดความสนใจและความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดก 
4. เปิดโอกาสในการรวบรวมเงินทุนและการสนับสนุน ทั้งจากผู้บริจาคและจากกองทุนมรดกโลก 
5. มีการจัดหาเทคนิคและการปฏิบัติการด้านการปกป้องคุ้มครองการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ทั้งกับแหล่งมรดกระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นอกจากนี้จะได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งเป็นความช่วยเหลือทางการเงิน รวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคนิค ทั้งอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับภัยคุกคาม และการที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลก ย่อมส่งผลให้การขอรับเงินสนับสนุน เงินทุนเพื่อการศึกษาวิจัยมีความเป็นไปได้มากขึ้น

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “หากแก่งกระจานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แก่งกระจานยังคงอยู่ที่เดิมได้ เพราะสิ่งที่มรดกโลกต้องการคือการรักษาและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ภายใต้การไม่บั่นทอนหรือทำลายธรรมชาติความสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจาน” 

“ที่สำคัญนั้นผืนป่าแก่งกระจานจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ระดับโลก ที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาสัมผัสว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติในประเทศไทยนั้น สมบูรณ์สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลก”

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายมานะ เพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า “หากเกิดเหตุการณ์หรืออุปสรรคในการทำงานนั้น ถ้าเราได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านเงินทุน อุปกรณ์ คำแนะนำต่างๆ มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น”

“นอกจากนั้นชุมชนจะได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก จะทำให้ผู้คนสนใจ ส่งผลให้เกิดรายได้ในชุมชน และความมั่นคงของชุมชน"

ภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
นายมนูญ ปลิวสูงเนิน ผจก. โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าผืนป่าแก่งกระจาน สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย กล่าวว่า “เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะทำให้ชื่อของผืนป่าแก่งกระจานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โอกาสที่เราจะได้รับทุนมาสนับสนุนก็จะมากขึ้นตามไปด้วย”

ภาพและข้อมูลจากเพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...