xs
xsm
sm
md
lg

"แอร์เอเชีย" หยุดบินทุกเส้นทางระหว่างประเทศ 22 มี.ค. - 25 เม.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR


สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) ประกาศหยุดบินชั่วคราว ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ 

การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้ 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง  

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมผ่าน Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ๊ค (facebook.com/airasia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง ‘สถานะเที่ยวบิน’ บนเว็บไซต์ airasia.com

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGR


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...