xs
xsm
sm
md
lg

ปักหมุด 10 จุดริมเจ้าพระยา ชวนตื่นตางาน “River Festival-เสียงสุขแห่งสายน้ำ”

เผยแพร่:   โดย: ปิ่น บุตรี


ช่วงเทศกาลลอยกระทง แม่น้ำเจ้าพระยาจะดูตื่นตาสว่างไสวไปกับผู้ที่มาลอยกระทงใน 2 ฟากฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา นอกจากบริเวณโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยานั้น ก็จะดูน่าตื่นตาตื่นใจไปกับงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”

River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ช่วงปลายปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” โดยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 62 ณ บริเวณ 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

งาน River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นเทศกาลวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเส้นทางทางบก-ทางน้ำ สู่ชุมชนและสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน

สำหรับสถานที่จัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในปีนี้ มีทั้งหมด 10 พื้นที่หลักบริเวณท่าน้ำสำคัญในโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่

1.วัดพระเชตุพนฯ

วัดพระเชตุพนฯ หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกความทรงจำโลกจากองค์กรยูเนสโก วัดแห่งนี้มีสิ่งน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธไสยาส พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล จารึกวัดโพธิ์ พระพุทธเทวปฏิมากร ฤาษีดัดตน และการนวดวัดโพธิ์อันโด่งดัง

-กิจกรรม : สักการะพระพุทธไสยาสน์ (พระนอนวัดโพธิ์) , จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง, ร่วมลอยประทีปเทียนหอม, นิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, การแสดงแสงสีมงคลใต้ร่มโพธิ์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงจากสถานศึกษาในชุมชน และการออกร้านค้าจากชุมชน

2.วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดอรุณ หรือวัดแจ้ง เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๒ มีไฮไลท์สำคัญคือ พระปรางค์วัดอรุณ ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายให้เที่ยวชมกัน อาทิ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก, พระจุฬามณีเจดีย์, พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน, พระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๒ และหลวงพ่อรุ่งมงคล เป็นต้น

-กิจกรรม : สักการะพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก สวดมนต์ เจริญสมาธิ, เวียนเทียน สักการะพระปรางค์ 4 ทิศ ทำประทักษิณโดยรอบ, ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระปรางค์วัดอรุณฯ, ไหว้พระขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณ, จุดถ่ายภาพเครื่องแขวนดอกไม้มาตกแต่งประดับด้วยแสงไฟ, สาธิตการทำกระทง และการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย, การแสดงทางวัฒนธรรม และการออกร้านค้าจากชุมชน

3.วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดระฆังโฆสิตารามฯ หรือ วัดระฆัง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องหลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิ พระประธานยิ้มรับฟ้า, พระปรางค์วัดระฆัง, ตำหนักจันทน์ หรือหอพระไตรปิฎก เป็นต้น

-กิจกรรม : สักการะพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานวัดระฆังฯ, สักการะ รูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), สักการะพระปรางค์วัดระฆัง, สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, เยี่ยมชมตำหนักจันทน์, ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา, หนังกลางแปลงจาก BAB, การแสดงทางวัฒนธรรม และการออกร้านค้าจากชุมชน

4.วัดกัลยาณมิตรฯ

วัดกัลยาณมิตรฯ หรือ วัดกัลยาณ์ วัดนี้โดดเด่นขึ้นชื่อในเรื่องของ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือ “หลวงพ่อโต” หรือ “ซำปอกง” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพักตร์อมยิ้มเล็กน้อย ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของกลุ่มชาวจีนและผู้ทำการค้า

-กิจกรรม : สักการะหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง), ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต มงคลมั่งคั่ง, บูชาเทียนมงคล, ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าองค์หลวงพ่อโต (ซำปอกง), จุดถ่ายภาพซุ้มโคมมงคล นำโคมจีน มาประดับเป็นซุ้มทางเข้า เป็นโคมแดงที่เป็นสิริมงคล, เขียนอักษรจีนคำมงคล ถักเชือกจีนเสริมสิริมงคล, การแสดงเชิดสิงโตโดยชุมชนวัดกัลย์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการออกร้านค้าจากชุมชน

5.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือ วัดประยูร วัดนี้มีไฮไลท์สำคัญคือ “พระบรมธาตุมหาเจดีย์” และ “พรินทร์ปริยัติธรรมศาลา” ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) หรือ Award of Excellence ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก จากยูเนสโก

นอกจากนี้วัดประยูรยังมีสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธนาค หลวงพ่อแขก พระพุทธรูปปางนาคปรกพันปี และ เขามอ ภูเขาจำลองขนาดเล็กอันสวยงามร่มรื่น

-กิจกรรม : สักการะพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา พระประธาน, สักการะพระบรมสารีริกธาตุ, สักการะพระพุทธนาค, จุดถ่ายภาพหมูกระดาษ เอกลักษณ์ชุมชน, บรรยายธรรมโดยท่าน พระพรหมบัณฑิต, พิธีสวดกระทงขอขมาพระแม่คงคา, ลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ, ลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงทางวัฒนธรรม และการออกร้านค้าจากชุมชน

6.ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค อดีตโกดังเก็บสินค้าย่านปากคลองตลาดที่ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันทรงเสน่ห์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับบรรยากาศของตลาดค้าขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมชิลไปกับมนต์เสน่ห์ริมน้ำของตลาดที่ไม่เคยหลับใหล

-กิจกรรม : ดื่มด่ำทัศนียภาพบนโค้งน้ำเจ้าพระยา, อิ่มอร่อยร้านดัง, ตลาดดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, เครื่องลอยกระทงริมน้ำ และจุดต่อเรือฟรี

7.ท่ามหาราช

ท่ามหาราช ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับท่าช้าง เป็นย่านสำคัญของเจ้านายชั้นสูงในสมัยก่อน นอกจากนี้ที่นี่ยังเคยเป็นตลาดพระเครื่องที่สำคัญของเมืองไทยซึ่งเชื่อมโยงไปจนถึงย่านท่าพระจันทร์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในแหล่ง ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา และเส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี

-กิจกรรม : ลอยกระทงบุฟเฟ่ต์, เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา, การแสดงดนตรียามเย็น, ตลาดอาหารและขนมไทย, เครื่องลอยกระทงริมน้ำ และสนุกกับสวิงแดนซ์ย้อนยุคสุดเก๋

8.เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ อดีตตำนานแห่งการเริ่มต้นทางการค้าระหว่างประเทศ สู่ชุมทางการค้าร่วมสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งครั้งหนึ่งคือกุญแจสำคัญของการค้าขายระหว่างประเทศและท่าเรือของอีสต์เอเชียติก ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันทันสมัยสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

-กิจกรรม : งานวัดร่วมสมัย นั่งชิงช้าสวรรค์, ร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา, ซุ้มเกมงานวัด, ร่วมประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง, ลอยกระทงที่สระน้ำภายในงาน ทุกวันจัดงาน, การแสดงจากศิลปินหลากหลาย การแสดงทางวัฒนธรรม และการออกร้านค้าจากชุมชน ที่เต็มไปด้วยของกินของอร่อยมากมาย

9.สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม : ศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี ที่ถือเป็นดังแลนด์มาร์คใหม่ริมเจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน ที่นี่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่นำเสนอทุกมิติของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครบ 4 ภาค

-กิจกรรม : ล้านความสุข ครบขวบปีสุขสยาม สารพัด 7 สุข สนุกแบบไทย, สุขสมหวัง-อธิษฐานขอพรก่อนลอยกระทง, สุขสืบสาน-อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอันยิ่งใหญ่, สุขสัมพันธ์-ประกวดนางนพมาศ 3 วัย, สุขสนุก-การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค, ช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นไทย, การแสดงน้ำพุ แสง สี เสียง, ดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา และการแสดงจากคณะนักร้องประสานเสียง

10.ล้ง1919

ล้ง1919 (ท่าฮ่วยจุ่งล้ง) ท่าจอดเรือจีนครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 กับความโดดเด่นของรอยอดีตแห่งก้าวแรกบนแผ่นดินสยาม ที่นำเสนอผ่านคุณค่าแห่งศิลปะ และวิถีชีวิตอายรธรรมไทย-จีนโบราณ

-กิจกรรม : สักการะ “หม่าโจ้วแห่งบ้านหวั่งหลี” อายุ 200 ปี, ชมสถาปัตยกรรมและจิตกรรมฝาผนังโบราณอันทรงเสน่ห์, การแสดงอุปรากรจีนหาดูยาก,ตลาดร้านค้าร่วมสมัย, อิ่มอร่อยร้านอาหารชื่อดัง, เครื่องลอยกระทงริมน้ำ และการแสดงดนตรีร่วมสมัย

และนี่ก็คือ 10 จุดริมเจ้าพระยา ซึ่งเป็น 10 พื้นที่ของการจัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” อีกหนึ่งเทศกาลงานรื่นเริงด้านศิลปวัฒนธรรมต้อนรับลมหนาว ควบคู่ไปกับบรรยากาศงานของเทศกาลลอยกระทง

สำหรับผู้สนใจสามารถมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand


....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


กำลังโหลดความคิดเห็น