xs
xsm
sm
md
lg

9 ไฮไลต์ตามรอยพ่อ ในหลวง ร.๙ ที่ "พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ" ปทุมธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
เรียนรู้วิถีเกษตร ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แม้กาลเวลาอาจจะพรากพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนไป แต่การน้อมระลึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ จะยังคงอยู่ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยส่วนใหญ่จะเป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อย่างที่ “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ณ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
บริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญในการตามรอยวิถีเกษตรของพ่อหลวง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตร ที่เผยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงผลงานอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวของประชาชนผู้สนใจ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้ง ครั้งนี้จึงขอชวนมาชม “9 ไฮไลต์วิถีเกษตรตามรอยพ่อ” ที่ได้รวบรวมไว้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
พระราชพิธีในวิถีเกษตร
“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา”

ในโซนนี้จะแบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พระราชพิธีในวิถีเกษตร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ และพระอัจฉริยภาพ ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า คน ฯลฯ พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ ทะลุจอ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” “แผ่นดินของเรา” “ทรัพย์ดินสินน้ำ” “เมล็ดสุดท้าย” “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” “คิดถึงมิลืมเลือน” “ความดีงามสืบทอดได้” ในโรงภาพยนตร์ “กษัตริย์เกษตร” ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 200 ที่นั่ง

ในส่วนชั้นที่สอง เรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จการน้อมนำคำพ่อสอนไปปฏิบัติ ชมห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง นำเสนอด้วยระบบโฮโลแกรมที่ทันสมัย ความสำคัญของอารยธรรมเกษตรไทยและอารยธรรมเกษตรโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรไทย
ระบบการนำเสนอ มหัศจรรย์พันธุกรรม
พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยี แสง สี เสียง และระบบการนำเสนอ มหัศจรรย์พันธุกรรม ชมเมล็ดพันธุ์นานาชนิดที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่มีคุณค่า ให้ประโยชน์มากมาย พร้อมรู้จักพืชพื้นถิ่นมากมายจากสวนป่าต้นแบบ เช่น ป่าสำมะปิ ป่าซะป๊ะ วนเกษตรและสวนสมรม
รู้จักพืชพื้นถิ่นมากมาย
สวนป่าต้นแบบ ป่าสำมะปิ
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร
พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร

เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน มีการจำลองป่าเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศป่ากลางวัน จินตนาการให้เหมือนว่าแอบซุ่มดูสัตว์น้อยใหญ่ที่วนเวียนมาชุมนุมกันใต้ต้นไทร รวมถึงการผจญภัยกับการเดินป่ากลางคืน พร้อมกับสัมผัสเพื่อรับฟังเสียงแห่งธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ  (ภาพจากเว็บไซต์www.wisdomking.or.th)
พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ

เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแบบอย่างการน้อมนำคำพ่อสอนด้านน้ำ คุณค่าของน้ำเสมือนแม่ผู้ให้ชีวิต หล่อเลี้ยง ผู้คนและทุกสรรพสิ่ง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วิถีแห่งน้ำ พลังแห่งสายน้ำ และการจัดการน้ำในหลากหลายระบบนิเวศ จัดแสดงด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ ในรูปแบบ 270 องศา
เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดิน  (ภาพจากเว็บไซต์www.wisdomking.or.th)
พิพิธภัณฑ์ดินดล

ชมฐานกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก จัดแสดงด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ 360 องศา

พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต

เรียนรู้ความสำคัญของการเกษตร กับการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชนประเทศไทยและสังคมโลก
พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ
พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

เรียนรู้การประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา กบ และปลูกผักเพื่อสร้างรายได้บนพื้นที่ 1 ไร่ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงานธรรมชาติพันธุกรรมพืช เทคนิคการขยายพันธ์พืช การจัดการเรือนเพาะชำ และนวัตกรรมปลูกผักกางมุ้ง ให้มีกินมีขายตลอดทั้งปี
ชทการเลี้ยงสัตว์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ขนาดเล็ก การทำเกษตรเมือง เพื่อการพึ่งตนเอง ในการผลิตอาหารปลอดสารพิษ นวัตกรรมที่อยู่อาศัย นวัตกรรมพลังงานทดแทน การปลูกข้าวอินทรีย์ ด้วยเทคนิคนาโยน เรียนรู้วิถีไทย 4 ภาค และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
เครื่องบินฝนหลวง และเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง
เครื่องบินฝนหลวง และเฮลิคอปเตอร์ฝนหลวง

ฝนหลวงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร เมื่อปี พ.ศ. 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร

นับได้ว่าที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชั้นดี ให้ผู้ที่เข้าชมได้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวงได้อีกด้วย

....................................................................................................

สำหรับในวันที่ 11 - 13 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานีกำหนดจัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถด้านการเกษตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน, การแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเพื่อพ่อ, ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า, หลักสูตรทำเกษตรด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง, หลักสูตรเกษตรทำน้อยได้มาก, หลักสูตรเกษตรอินทรีย์, ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษแรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ “บันทึก...ไว้ในใจนิรันดร์” และ “ครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” และการจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 90 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2529-2212, 0-2529-2213 หรือเว็บไซต์ http://www.wisdomking.or.th/
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...