xs
xsm
sm
md
lg

จาก “น็อทร์-ดาม” สู่ อันซีนเมืองจันท์ “อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ” โบสถ์คริสต์สวยที่สุดในเมืองไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ จ.จันทบุรี เชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากมหาวิหารน็อทร์-ดาม
เหตุการณ์ไฟไหม้ “มหาวิหารน็อทร์-ดาม” (Notre Dame Cathedral) จนเสียหายอย่างหนัก ในค่ำคืนวันที่ 15 เม.ย. 62 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียสำคัญของมรดกโลก กับหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่ายิ่งของโลก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดตามลักษณะสถาปัตยกรรมยุคกอธิคแบบฝรั่งเศส

อย่างไรก็ดีหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ประธานาธิบดีมาครง ผู้นำของประเทศฝรั่งเศสได้ประกาศ พร้อมจะฟื้นฟูมหาวิหารน็อทร์-ดามให้กลับมายิ่งใหญ่งดงามดังเดิมอีกครั้ง

เราจะฟื้นฟูน็อทร์-ดามให้กลับคืนมา เพราะนี่คือความคาดหวังของชาวฝรั่งเศส” มาครง กล่าว พร้อมยกย่องน็อทร์-ดามว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งชีวิตของเรา” และเป็น “โบสถ์ของชาวฝรั่งเศสทุกคน” ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่ก็ตาม

น็อทร์-ดาม หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส
มหาวิหารน็อทร์-ดาม หนึ่งในสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีส
มหาวิหารน็อทร์-ดาม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เมื่อ ค.ศ. 1163 มาแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1345 และมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศส

ความสวยงามของมหาวิหารแห่งนี้ เริ่มจากภายนอกที่ดูโอ่อ่า ลานด้านหน้ามหาวิหารนั้นมีจุดสำคัญหนึ่งจุดก็คือ “Point Zero” หรือกิโลเมตรที่ 0 สำหรับเป็นจุดเริ่มต้นการวัดระยะทางสู่กรุงปารีส หรือบางคนอาจจะเรียกว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของกรุงปารีส
ภายในมหาวิหารน็อทร์-ดาม
ส่วนด้านหน้าของมหาวิหารมีประตูใหญ่อยู่สามประตู ที่เหนือประตูก็จะมีการแกะสลักเรื่องราวของแต่ละประตู ส่วนภายในมหาวิหารดูขรึมขลัง แต่ก็งดงามด้วยกระจกสีที่ติดประดับอยู่โดยรอบ หากเข้าไปด้านในแล้วก็ควรชมด้วยความสงบ เพราะที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ด้วย

ปัจจุบันมหาวิหารน็อทร์-ดามเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงปารีส หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดหากไปเยือนกรุงปารีส เช่นเดียวกับ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ และประตูชัยฝรั่งเศส

จาก “น็อทร์-ดาม” สู่ “อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ”
โบสถ์นอร์ทเธอดาม เมืองโฮจิมินห์
มหาวิหารน็อทร์-ดาม นอกจากจะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังเป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมที่ทรงอิทธิพลยิ่ง ถือเป็นต้นแบบของโบสถ์คริสต์สไตล์กอธิคหลาย ๆ แห่งในโลก

โดยที่เด่น ๆ ในอาเซียนก็คือ “โบสถ์นอร์ทเธอดาม” หรือ “โบสถ์น็อทร์-ดาม” ของเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการจำลองแบบมหาวิหารน็อทร์-ดามมาสร้างไว้อย่างสวยงาม กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโฮจิมินห์มาจนทุกวันนี้
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ส่วนที่บ้านเรา “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” แห่งจังหวัดจันทบุรีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งโบสถ์คริสต์หลังงามที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในเมืองไทย อีกทั้งยังได้รับการคัดสรรให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว “อันซีนไทยแลนด์” อันเลื่องชื่อ

โบสถ์คริสต์หลังนี้ เชื่อกันว่า ได้รับอิทธิพลมาจากมหาวิหารน็อทร์-ดาม เนื่องจากสร้างขึ้นในช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรีอยู่ เนื่องจากตัวโบสถ์นั้น มีลักษณะการสร้าง แบบเดียวกับมหาวิหารน็อทร์-ดาม แต่มีการตัดยอดปลายสูงออก เพื่อหลีกเลี่ยงเป็นเป้าโจมตีทางอากาศ สมัย สงครามโลกครั้งที่สอง และต่อเติมยอดแหลมอีกครั้งภายหลัง
อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ อันซีนเมืองจันท์
สำหรับประวัติศาสตร์ของอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 300 ปีก่อน เมื่อชาวคาทอลิกที่ลี้ภัยมาจากเวียดนามทางเรือ ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองจันท์ และได้ร่วมมือกับทัพพระเจ้าตากสินในการกู้ชาติกู้แผ่นดินเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สอง ชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสต์นี้ได้สร้างชุมชนของตนขึ้น โดยได้สร้างอาสนวิหารหลังแรกขึ้นเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อปี พ.ศ.2253 ใช้ชื่อว่า "วัดน้อย" ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี

เมื่อยุคสมัยผ่านไป อาสนวิหารก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการซ่อมแซมและสร้างใหม่ขึ้นอีกหลายครั้ง รวมทั้งได้ย้ายมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี จนเมื่อปี พ.ศ.2452 ชุมชนชาวคริสต์ก็ได้สร้างอาสนวิหารหลังใหม่ขึ้นและได้มีพิธีเฉลิมฉลองอย่างมโหฬาร
โถงด้านในอาสนวิหาร
สำหรับตัวโบสถ์ภายนอกประดับลวดลายฉลุรอบตัวโบสถ์ มีหน้าต่างโค้งแหลม ด้านหน้าโบสถ์มีหอคอยสูงตั้งตระหง่านกระหนาบตัวอาคารทั้ง 2 ข้างโดยหอคอยด้านขวามือ(หากมองจากด้านหน้าเข้าไป) เป็นหอนาฬิกาและยอดโดมปลายแหลม ส่วนทางเข้าตรงกลางเป็นหลังคาจั่วมีช่องแสงและลวดลายประดับสวยงาม (ยอดโดมปลายแหลมอาสนวิหารฯ เคยถูกถอดออกในปี พ.ศ.2483 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ และได้นำยอดโดมมาใส่อีกครั้งในปี พ.ศ.2552 เนื่องในโอกาสฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 100 ปี)
ด้านในตกแต่งด้วยกระจกเป็นลวดลายอย่างสวยงาม
ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังคงเป็นโบสถ์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อยู่มาก และถึงแม้ว่าจะถูกซ่อมแซมไปหลายครั้ง แต่ภายในอาสนวิหารฯ ก็ยังคงสภาพของเก่าเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวโบสถ์ กระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรูปภาพนักบุญต่างๆ ในคริสต์ศาสนา รูปปั้นต่างๆ และกระเบื้องที่ปูพื้นโบสถ์ก็คงเป็นกระเบื้องเก่าดั้งเดิมที่ส่งลงเรือมาจากประเทศฝรั่งเศส รวมถึงระฆังก็เป็นของเก่าด้วยเช่นกัน
องค์พระแม่ประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด
นอกจากนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนอาสนวิหารฯ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง เมื่อเข้ามาในโบสถ์คือ องค์พระแม่ประดับพลอยกว่า 200,000 เม็ด โดยองค์แม่พระและฐานหล่อขึ้นด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับองค์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ เช่น พลอยสีขาว บลูแซฟไฟร์ และมรกต องค์พระแม่ยืนเหยียบอยู่บนตัวงู อันเป็นตัวแทนของซาตานและความชั่วร้าย ส่วนดวงตาของงูนั้นก็แดงก่ำด้วยเม็ดทับทิมที่ประดับไว้ ดูโดดเด่นและงดงามเป็นอย่างยิ่ง
บรรยากาศด้านในอาสนวิหาร
....................................................................................................

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี ส่วนใกล้ ๆ กับอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ เพียงแค่เดินข้ามสะพานนิรมลมายังอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำด้านตรงข้ามกับโบสถ์ จะเป็น “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.จันทบุรี
ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย ซึ่งเมื่อมาเดินเที่ยวจะได้สัมผัสกับอาคารบ้านเรือนเก่าแก่อันทรงเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านไม้หลังคาปั้นหยา เรือนขนมปังขิง ตึกฝรั่งแบบยุโรป แบบปีนังและสิงคโปร์ หรือที่ล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่คลาสสิกแตกต่างกันไป นอกจากนี้ที่นี่ยังมีอาหารและขนมหลากหลายชวนให้อร่อยกันอย่างเต็มอิ่ม
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ ManagerSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...