xs
xsm
sm
md
lg

เชิญร่วมงานบุญใหญ่เชียงราย “ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
พระธาตุดอยตุง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงราย

เชียงรายเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาส “2,001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มี.ค. นี้ ณ พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย


เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “2,001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ซึ่งเป็นงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 โดยมีนายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว ณ ลานพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดและทั่วประเทศ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้ร่วมสักการะพระธาตุดอยตุง เสริมสิริมงคลและสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของล้านนา ระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2562 นี้
พระวิหารอยู่ติดกับองค์พระธาตุ

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานระหว่างวันที่ 19 มี.ค. คือการเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ วัดศาลาเชิงดอย เป็นการเดินเท้าขึ้นดอยตุงระยะทางประมาณ 9 ก.ม. ซึ่งการเดินเท้าจาริกขึ้นดอยนั้นเป็นประเพณีที่ทำมาแต่โบราณแล้ว ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมเตียวขึ้นดอยฯ เมื่อเดินเท้าไปถึงพระธาตุดอยตุงแล้วจะได้รับเหรียญ “ครบรอบ 2,001 ปี พระธาตุดอยตุง” ซึ่งออกแบบโดย อ.ทรงเดช ทิพย์ทอง และตรวจแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย พร้อมทั้งเกียรติบัตรอีกด้วย


จากนั้นในเวลา 10.39 น. จะมีพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา “รวมพลคนปีกุนและทุกราศี” ซึ่งพระธาตุดอยตุงนั้นเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีกุน (หมู) การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีตักน้ำทิพย์ พิธีสมโภชน้ำทิพย์และสวดเบิก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช
พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุเจดีย์องค์คู่

และในวันที่ 20 มี.ค. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรในเวลา 05.00 น. แล้วจึงมีพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ขบวนแห่เครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน โดยส่วนราชการและท้องถิ่นจาก 18 อำเภอ ชมขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง และขบวนตุงซาววา/ตุง 562 ผืน เป็นขบวนแห่ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ 9 อย่าง พิธีนมัสการและสรงน้ำ พิธีห่มผ้ารอบองค์พระธาตุดอยตุง และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย


สำหรับ “พระธาตุดอยตุง” เป็นปูชนียสถานสำคัญของล้านนาและของเชียงราย เป็นพระธาตุเจดีย์องค์คู่ อายุราว 1,108 ปี ตำนานเล่าวว่า พระมหากัสสปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกไหปลาร้า (พระรากขวัญเบื้องซ้าย) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาน้อมถวายแด่พระเจ้าอชุตราช เจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี พระองค์จึงได้อัญเชิญขึ้นบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ ณ ดอยดินแดง หรือดอยตุงในปัจจุบัน และต่อมาอีก 100 ปี พระอรหันต์มหาวชิรโพธิเถระได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาถวายแด่พระเจ้ามังรายะนะธิราช พระองค์จึงสร้างองค์พระเจดีย์ขึ้นใหม่อีกองค์หนึ่งเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นใน พ.ศ.2470 ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมกันปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุ พระวิหาร และพระประธาน แล้วจึงเริ่มต้นประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือเดือน 6 เหนือ เป็นประจำทุกปี
บรรยากาศในงานแถลงข่าว
(จากซ้าย) นายอมร กิตติกวางทอง นายประจญ ปรัชสกุล และนายเสริฐ ไชยยานันตา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดของงานได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โทร.0 5315 0163 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น