xs
xsm
sm
md
lg

เยือนถิ่นล้านนา พาเที่ยว “3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” สนุก เพลินใจ ได้ความรู้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ถ้าพูดถึงเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย จะต้องมี “เชียงใหม่” อยู่ในอันดับต้นๆ ครองใจนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงมีย่านฮิปๆ ในกลางเมือง มีร้านอาหารสุดชิล ทำให้ชวนหลงใหลน่าไปสัมผัสได้ตลอดทั้งปี

หากใครอยากมาเดินชมบรรยากาศกลางเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่รู้ว่าจะไปท่องเที่ยวในจุดไหนบ้าง ก็เลยขอแนะนำให้มารู้จักกับประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งเมืองล้านนาอย่างลึกซึ้งกันก่อน โดยแวะมาที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จะมีแหล่งเรียนรู้มากมาย ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
โดยพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่กลางเวียงภายในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือเรียกว่า “กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” หรือ “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่” แหล่งรวมรวมและจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปกรรม ความเชื่อ ประเพณี ที่สะท้อนถึงมรดกความเป็นล้านนาและเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสามารถเลือกเดินชมที่พิพิธภัณฑ์ใดพิพิธภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการที่แตกต่างกันออกไป หรือจะเยี่ยมชมทุกพิพิธภัณฑ์ในวันเดียวกันก็ได้

เริ่มกันที่ “หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่” เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความโดดเด่น โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2467 ในอดีตเคยใช้เป็นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปี พ.ศ. 2542 ประเภทที่ทำการอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัล ASEANTA Excellence Awards 2007 ครั้งที่ 21 ประเภท Best ASEAN Cultural Preservation Effort จัดโดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอาเซียน
ห้องแสดงประวัติเจ้าหลวงเชียงใหม่
โดยหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของสะดือเมืองเชียงใหม่ สมัยก่อนที่พระเจ้าติโลกราชจะโปรดให้ย้ายเสาอินทขีลไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันก็คือ อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ภายในได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน ได้รับรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้จักรากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รู้จักวิถีชีวิตตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป
นักท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เมื่อเข้าไปชมภายในหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จุดแรกจะเริ่มจากห้องฉายภาพวีดีทัศน์เพื่อพูดถึงภาพรวมของเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินชมตามห้องต่างๆ ซึ่งในชั้นที่ 1 ก็จะแบ่งสัดส่วนให้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน ได้แก่ ก่อนจะเป็นเชียงใหม่ อารยธรรมสองลุ่มน้ำ สร้างบ้านแปงเมือง ความสัมพันธ์กับภูมิภาค ร้อยปีล่วงแล้ว สิ่งดีงามของเชียงใหม่
เดินชมเพลิดเพลินใจ
ส่วนของชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้อง ประวัติอาคาร เจ้าหลวงเชียงใหม่ ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปิง คนในเวียง พุทธศาสนากับคนเมือง บายศรีฑูลพระขวัญ สังคมเกษตรกรรม และคนบนดอย ผู้ที่มาเดินชมสามารถสัมผัสถึงนิทรรศการได้อย่างใกล้ชิดเพราะทางหอศิลป์ได้จัดทำหุ่นปั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงวิถีแบบเชียงใหม่อย่างง่าย
บรรยากาศภายในอาคาร
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
จากนั้นไปชม “หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ จากข้อมูลสันนิษฐานว่าในพื้นที่นี้เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของหอพระแก้ว ศาสนสถานสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ นับแต่สร้างเมืองเชียงใหม่จนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา พัฒนาการของเมืองทั้งด้านการค้าและศาสนา จวบจนมาถึงช่วงยุคสมัยปัจจุบัน
นิทรรศการเรื่องราวของเชียงใหม่
พื้นที่การจัดแสดงภายในหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จะประกอบด้วยพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเรื่องราวของเชียงใหม่ อาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่คาดว่าคือแนวกำแพงของวัดพระแก้วในอดีต ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสาธารณะสำหรับชาวเชียงใหม่
แหล่งขุดค้นทางโบราณคดี
แนวกำแพงของวัดพระแก้วในอดีต
สำหรับส่วนนิทรรศการแบ่งออกเป็นส่วนจัดแสดงต่างๆ ได้แก่ ตำนาน การเมืองและการค้า ภาษาและวรรณกรรม ธรรมชาติ การค้าทางน้ำ พม่าปกครอง ยุคเสื่อม เชียงใหม่เมืองร้าง การคมนาคมสมัยใหม่ ยุคฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ภาพเก่าเล่าเรื่อง เชียงใหม่ในปัจจุบัน
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
และปิดท้ายที่ “พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา” จะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นใหม่ โดยบูรณะอาคารซึ่งเดิมเป็นศาลแขวงย่านกลางเวียง อาคารออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก อาคารหลังนี้มีอยู่ด้วยกันสองชั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา ซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนาน สะท้อนถึงคติความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในท้องถิ่น
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
ด้านในของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาในส่วนของชั้นที่ 1 แบ่งเป็น ข่วงแก้วล้านนาซึ่งเป็นต้นความคิดของพุทธสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมของวิหารล้านนา ข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ประติมากรรมประเภทต่างๆ ในสมัยโบราณ ประเพณีแห่ครัวทาน และจิตกรรมฝาผนังของช่างสกุลเชียงใหม่
ของเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
ในส่วนของชั้นที่ 2 จัดแบ่งเป็นการแสดงหัตถศิลป์พื้นบ้านของล้านนา เครื่องจักสาน เครื่องดนตรีของล้านนา การทอผ้าแบบล้านนา ประวัติศาสตร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มีการนำเสนอเรื่องราวของงานเครื่องสูงของล้านนาที่ใช้ในการสักการะบูชาพระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ เรื่องราวของหัวใจพระเจ้าซึ่งอยู่ภายในพระพุทธรูป ทำด้วยเครื่องเงิน ภายในบรรจุอัญมณีต่างๆ รวมถึงลักษณะการบรรจุพระธาตุจำลองซึ่งใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์แบบโบราณล้านนา
นิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในล้านนา
หากใครมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปชม กับ 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ นอกจากจะได้ความสนุก เพลิดเพลินใจ และยังได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย
เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นในอดีต
หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยเสียค่าเข้าชมสถานที่ละ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...