xs
xsm
sm
md
lg

“ระยอง”ต้องลองมา สัมผัสเสน่ห์ชุมชน OTOP นวัตวิถี ชม ชิม ชอป ของดีท้องถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager

“จังหวัดระยอง”ดัน 40 หมู่บ้านขับเคลื่อนสู่โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ชวนช้อปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน หวังสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

จังหวัดระยองจัด“โครงการเที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี" ซึ่งมีกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย” มีผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและมุ่งเน้นการสร้างรายได้และความเจริญเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน จังหวัดระยองจึงได้จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

“การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ระยอง ให้เป็นที่รู้จักทำให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าว

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง โดยเลือกเยี่ยมชม 20 จุดท่องเที่ยว ใน 8 อำเภอจากทั้งหมด 40 หมู่บ้าน รวมระยะเวลา 6 วัน 5 คืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สร้างรอยยิ้มคืนความสุขเพื่อคนไทย ดังนี้

-เส้นทางที่ 1: “ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC” ที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนา

-เส้นทางที่ 2: “ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล” ที่อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองและอำเภอแกลง

-เส้นทางที่ 3: “ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ” ที่อำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์และอำเภอปลวกแดง

“โอกาสนี้ผมขอเชิญชวนประชาชนมาสัมผัสบรรยากาศจุดท่องเที่ยวทั้ง 40 หมู่บ้านของจังหวัดระยองที่จะมีเอกลักษณ์และสินค้าเฉพาะตัว มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าภายในชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนได้อย่างแท้จริง” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ กล่าว

ด้านนายประเมิน อุมา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวถึงเส้นท่องเที่ยวชุมชนว่า เส้นทางที่ 1 "ท่องเที่ยวเศรษฐกิจตามเส้นทาง EEC" ที่อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง สู่การท่องเที่ยวระดับโลก รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ตามด้วยเส้นทางที่ 2 "ท่องเที่ยว มนต์เสน่ห์วิถีชาวเล" ที่อำเภอเมือง อำเภอแกลง และอำเภอบ้านฉาง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง เดินเที่ยวชุมชนที่ทำประมงเชิงอนุรักษ์ ชุมชนประมงเก่าแก่ของจังหวัดระยอง เชื่อมต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล เป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึกของชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้

ส่วนเส้นทางที่ 3 "ท่องเที่ยว อารยธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ" อำเภอเขาชะเมา อำเภอปลวกแดงและอำเภอวังจันทร์ การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองที่เน้นการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

สำหรับการจัดโครงการ “เที่ยวชุมชนระยอง ต้องลอง ต้องมา OTOP นวัตวิถี” ในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวระยอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาลองสัมผัสการท่องเที่ยวแบบชุมชน ชมความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปี

....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...