xs
xsm
sm
md
lg

“ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประเพณีหนึ่งเดียวในไทย ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ สถานที่จัดงาน“ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” หนึ่งเดียวในไทย
ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมตามรอยธัมม์ ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ในประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” หนึ่งเดียวในไทย ในวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมตามรอยเมตตาธัมม์ครูบามหาเถรเมืองแพร่ ในประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
วัดสูงเม่น แหล่งรวมคัมภีร์ใบลานจำนวนมากกว่า 9,000 ผูกจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก
นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีตากธัมม์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่น่าสนใจที่วัดสูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นได้ใช้วิธีการเชิงประเพณี ที่ผสานความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ในเรื่องอานิสงค์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัดถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่

ในปี พ.ศ.2559 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)ได้ขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีมากกว่า 9,000 ผูก กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น
“การตากธัมม์” เกิดขึ้นโดยดำริของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาคัมภีร์ธัมม์จานวนมาก โดยใช้วิธีการถวายธัมม์หรือการตานธัมม์ มาเป็นปฐมเหตุในการจัดประเพณีตากธัมม์ ซึ่งมีการคัดลอก การตรวจเช็ค การรักษาความสะอาด การนำคัมภีร์ธัมม์ออกมาตากแดด และการแห่คัมภีร์ธัมม์

“การตานข้าวใหม่” เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณชาวบ้านจะนำข้าวที่เก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูกาลมาถวายด้วยวิธีต่างๆ เช่น ตักบาตร ตานขันข้าว เพื่ออุทิศไปหาพ่อแม่และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำมารับประทาน

ส่วน “การหิงไฟพระเจ้า” เป็นการนำไม้ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 40-50 นิ้ว มาปอกเปลือกแล้วทาสีเหลือง นำไม้ไปประเคนที่ประธาน แล้วนำเอามารวมกันทำเป็นกระโจมไว้ด้านหน้าวิหาร เพื่อทาพิธีจุดไฟ ซึ่งในอดีตพิธีนี้ปฏิบัติกันเพื่อให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวแด่พระสงฆ์และผู้มาร่วมพิธี
คัมภีร์ใบลานในพิพิธภัณฑ์
สำหรับประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน ชุดปฐมฤกษ์ เข้าสู่วิหารพระเจ้าใจ๋ดีจำนวน 62 คัมภีร์ นิทรรศการคัมภีร์ใบลานมีชีวิต (สาธิตกิจกรรมกว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จำนวน 10 ฐาน) เชิญชมขบวนอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์อันตระการตาที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 39 ขบวน พิธีกวนข้าวทิพย์ ข้าวแดง พิธีอัญเชิญคัมภีร์ธัมม์ ชุดปฐมฤกษ์ที่ตากแดดแล้วประดิษฐาน บนหอพระไตรปิฎกอักขระล้านนา(หอฟ้า)

ททท.สานักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสูงเม่น จ.แพร่ โทร.0 5454 1219 หรือ ww.watsungmen.com

....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...