xs
xsm
sm
md
lg

เที่ยวสุขใจ "นครสวรรค์" ย้อนวันวานเมืองจันเสน เดินเล่นฟาร์มแกะแสนเพลิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
เที่ยวฟาร์มแกะทหารช่าง
“นครสวรรค์” เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หลายคนนิยมใช้เส้นทางตัดผ่านจังหวัดนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังภาคเหนือของไทย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของนครสวรรค์นั้นมีหลากหลาย ทั้งวัดวาอาราม ชุมชนโบราณ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

อย่างที่ “จันเสน” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2509 จากการถ่ายภาพทางอากาศ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาสภาพทางกายภาพของเมืองโบราณและทำการขุดสำรวจทางโบราณคดี พบว่าเมืองจันเสนเป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีความชัดเจนในการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสมัยทวารวดีตอนต้นหรือประมาณ 1500 ปี
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน
บ้านจันเสน เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นริมทางรถไฟ ใน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รากฐานของชุมชนแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มอยู่อาศัยของผู้คนเชื้อสายต่างๆ ทั้งไทย ลาว จีน พวน รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเดิม ประเพณีและวัฒนธรรมจึงมีร่วมกัน บริเวณใกล้ๆ กับบ้านจันเสน มีเมืองโบราณสมัยทวารวดีตั้งอยู่ ในอดีตมีการพบโบราณวัตถุจำนวนมาก แต่โบราณวัตถุเหล่านั้นได้สูญหายเปลี่ยนมือไป สู่นักสะสมของเก่าโดยไม่รู้คุณค่า
ภายในพระมหาธาตุเจดีย์
ชมการจัดแสดงโบราณวัตถุ
ต่อมาชุมชนจันเสน ได้มีผู้นำที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่สำคัญ คือ พระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโอด” ท่านมีดำริที่จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุนชน ส่วนภายในวัดมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ชมกัน
มีการแสดงของใช้ในอดีต
โดยนิทรรศการนั้นจะจัดอยู่ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน เป็นอาคารมณฑปยอดเจดีย์บนฐานสูงมีพื้นที่ใช้สอย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนองค์ระฆัง เป็นส่วนยอดมณฑป จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และพระพิมพ์เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ส่วนมณฑป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกหินทราย ซึ่งจำลองจากหลวงพ่อนาค พระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรี ส่วนฐานล่าง ภายในอาคารเปิดโล่ง แบ่งส่วนแรกเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา


สำหรับในส่วนที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์จันเสน ประกอบด้วย การจัดแสดงภาพถ่ายทางอากาศ แสดงให้เห็นชุมชนและเมืองโบราณจันเสน ภาพถ่ายทางอากาศสภาพทางภูมิศาสตร์โดยรอบ จัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น แม่พิมพ์ ภาชนะดินเผาลวดลายจักสาน เครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเล กำไลหิน เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็ก
รูปจำลองหลวงพ่อโอด
นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านใหม่ชัยมงคล จัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ตุ๊กตาดินเผารูปคน สัตว์ จัดแสดงวัตถุเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม การประกอบอาชีพ เช่น พระพิมพ์ดินเผา ชิ้นส่วนพระพุทธรูป ชิ้นส่วนธรรมจักรหิน เครื่องราง และจัดแสดงประวัติ เครื่องอัฐบริขาร พระพิมพ์ เครื่องราง ตำรายา ตำราโหราศาสตร์ฯลฯ ของหลวงพ่อโอดด้วย
ศูนย์กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน
จากนั้นมาที่ “ศูนย์กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน” ชมวิธีการทอผ้ามัดหมี่ ที่มีลวดลายสวยงาม เมื่อก่อนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีทำนา เมื่อหมดหน้าจากการทำนา กลุ่มแม่บ้านก็จะมีเวลาว่างเหลืออยู่ จึงได้รวมกลุ่มกันมาทอผ้าภายในวัดจันเสนเพื่อให้มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น โดยลายที่มีเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของที่นี่ ได้แก่ ลายปลาเสือตอ และลายผักกูด
ฟาร์มแกะทหารช่าง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในนครสวรรค์
อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ “ฟาร์มแกะทหารช่าง” หรือ Engineer Sheep Farm แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในนครสวรรค์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 โดยสถานที่แห่งนี้เริ่มแรกเป็นค่ายลูกเสือ จากนั้นสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนที่มาเข้าค่ายได้เรียนรู้ ซึ่งจะมีการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ต่อมาจึงเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วย
น้องแกะที่ฟาร์มแกะทหารช่าง
เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่
โดยภายในฟาร์มแกะทหารช่างจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย โดยเฉพาะมุมไฮไลต์อย่างบรรดาแกะหลากหลายตัวที่ยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้า เมื่อเข้าไปด้านในจะพบกับทุ่งดาวเรืองและทุ่งดอกปอเทือง มีมุมพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางสวนดอกไม้ นาข้าว อุโมงค์พืชผัก พร้อมให้อาหารแกะ ม้า กระต่าย เป็ด ห่าน ฯลฯ ร่วมทั้งมีกิจกรรมฝึกหัดยิงปืนอีกด้วย
มุมพักผ่อนหย่อนใจ
ชมแปลงปลูกผักสวนครัว
มุมเดินเล่นบริเวณบึงบัว
มีสัตว์นานาชนิด
เด็กๆ ร่วมกิจกรรมยิงปืน
สักการะองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่
ปิดท้ายด้วยการไปสักการะองค์พระพิฆเนศที่ “อุทยานเทวสถานพระพิฆเนศ” ตั้งอยู่ที่ ตำบลกลางเเดด โดยสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 พระพิฆเนศองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลาง เป็นปางประทานพร
อุทยานเทวสถานพระพิฆเนศ
พิพิธภัณฑ์จันเสน ตั้งอยู่ที่ วัดจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-5633-9115, 08-7729-0909

ฟาร์มแกะทหารช่าง ค่ายจิรประวัติ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-7558-5656
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...