xs
xsm
sm
md
lg

ชมพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพฯ ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Facebook :Travel @ Manager
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู”
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และหอศิลป์ กทม. ชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสายพระเนตร ในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 10 มี.ค. 62 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 1 มกราคม 2561
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์“สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 11 ธันวาคม 2561 – 10 มีนาคม 2562 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2560 - 2561 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้
ประเทศไทย 12 มกราคม 2561
สำหรับภาพฝีพระหัตถ์ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” หรือ“Hello Puppy, Greetings Piggy” มีจำนวนภาพจัดแสดง 156 ภาพ เล่าเรื่องราวผ่านสายพระเนตรในหลายแง่มุม ทั้งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ สัตว์น้อยใหญ่ ที่แตกต่างกันทั้งในประเทศและนอกประเทศ พสกนิกรเหมือนได้ร่วมตามรอยเสด็จฯ ใกล้ชิด

นับตั้งแต่ปี 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "แสงคือสีสีคือแสง" ในปี 2550 “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง" ในปี 2551 "ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 “สีแสงแสดงชีวิต” ในปี 2553 "อุปบัติ ณ โลกี" ในปี 2554

“ควงกล้องท่องโลก” ในปี 2555 "รูปยาตราภาพทัศนาจร" ในปี 2556 "อันมีทิพเนตรส่องไป" ในปี 2557 "อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข" ในปี 2558 "ทัศนียมรรคา" ในปี 2559“กาวยประภา” ในปี 2560 และ “สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู” ในปี 2561

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ
ประเทศไทย 25 มกราคม 2561
ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2561
ประเทศไทย 10 กันยายน 2561
ประเทศไทย 18 กันยายน 2561
สาธารณรัฐคอซอวอ แอลเบเนีย-สาธารณรัฐมอนเตเนโกร-ประเทศกรีซ 17 เมษายน 2561
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8 กุมภาพันธ์ 2561
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...