xs
xsm
sm
md
lg

“พิพิธภัณฑ์ดิน” ศูนย์ฯพิกุลทอง แหล่งศึกษาดินใต้พระบารมี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่ในหลวง ร.๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดินทำกินในถิ่นทุรกันดาร จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2555 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (The International Union of Soil Science) จึงได้ทูลเกล้าถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Science) นอกจากนี้ทางองค์การสหประชาชาติ(UN) ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดิน
สำหรับหนึ่งในสถานที่ที่เป็นโครงการต้นแบบในการแก้ปัญาเรื่องดินก็คือที่ “ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ตั้งอยู่ที่ ต.ทะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้พระอัจฉริยะภาพ คิดค้นวิธีการที่เรียกว่า“แกล้งดิน” เพื่อแก้ปัญหาดินพรุ หรือ ดินเปรี้ยว ที่เป็นพื้นดินมีสภาพน้ำขัง มีสภาพความเป็นกรดอย่างรุนแรง ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพ จนสามารถใช้เพาะปลูก ทำการเกษตรได้
ลักษณะของดินประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ที่ศูนย์ฯพิกุลทอง ยังได้มีการจัดทำสร้าง“พิพิธภัณฑ์ดิน”ขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแหล่งศึกษาเรียนรู้ในเรื่องดินที่สำคัญของเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับดินในจังหวัดนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์ดิน จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2559 ซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรด้านดินตามรอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
พิพิธภัณฑ์ดิน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพทางด้านดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงแบ่งเบาพระราชภาระสนองเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ดินของจริงที่นำมาจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่องราวความสำคัญของดิน ลักษณะดินที่ดีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างไร, ดินนา ดินไร่ ดินสวน ที่ดีเป็นอย่างไร, การลักษณะชุดดินต่างๆที่พบในจังหวัดนราธิวาส และชุดดินที่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ชุดดินมูโน๊ะ ชุดดินระแงะ ชุดดินกาบแดง และชุดดินนราธิวาส เป็นต้น
บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์ดิน
นอกจากนี้ก็ยังจัดแสดง ลักษณะของดินประเภทต่างๆ โดยมีการนำดินของจริง ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎร และดำเนินด้านการพัฒนาดินในที่ต่างๆ มาจัดแสดงเปรียบเทียบกัน อาทิ ดินที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ดินพรุยาเจา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส,ดินที่ภูพาน จ.สกลนคร,ดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุ้มอ.โพธาราม จ.ราชบุรี และดินที่ศูนย์ฯพิกุลทอง จ.นราธิวาสเป็นต้น
ส่วนจัดแสดงเรื่องราวป่าพรุ
รวมถึงนำเสนอเรื่องราวของป่าพรุ ลักษณะการเกิดพรุ ดินมีปัญหาในพื้นที่พรุ และตัวอย่างชุดดินในพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งเป็นการนำดินของจริงในพื้นที่ต่างๆ มาจัดแสดงให้ชมกัน

ส่วนในช่วงบริเวณทางออกก็จะมีโซนจัดจำหน่ายผลิภัณฑ์จากทางศูนย์ฯพิกุลทอง และของที่ระลึกในชุมชนภายใต้ชื่อร้าน “พิกุลทอง” ให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นที่ระลึกกัน
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...