xs
xsm
sm
md
lg

ชาวเชียงแสนรวมศรัทธา จัดขบวน “ถวายเทียนพรรษา...หิรัญนครเงินยาง ๒๕๖๑” สุดงดงาม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

Facebook :Travel @ Manager

วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมกับ ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จังหวัดเชียงราย และตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล จัดขบวนแห่เทียนพรรษา “ถวายเทียนพรรษา...หิรัญนครเงินยาง ๒๕๖๑” ร่วมสะท้อนอดีตวัฒนธรรมล้านนาเชียงแสนอันเก่าแก่ที่สุดของอาณาจักรล้านนา ตามประเพณีงานบุญอันดีงามและมรดกวัฒนธรรมของอาณาจักรเชียงแสนโบราณ “หิรัญนครเงินยาง” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชามหากุศลแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 61 ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พระพุทธิญานมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา เจ้าคณะ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ คือการรวมพลังของชาวเชียงแสน ที่จะได้สร้างมหากุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาในครั้งนี้ โดยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าไว้ ซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญร่วมกันแล้วจะได้สัมผัสขบวนแห่เทียนที่มีความงดงามจากศิลปะเชียงแสนล้านนาแบบโบราณตามแบบหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ที่ประสูติของพระเจ้ามังรายมหาราชอีกด้วย

ด้านโครงการตฤณ นครา โกลเด้นไทรแองเกิ้ล ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ว่า ในฐานะที่โครงการตฤณ นครา โกลเด้นไทรแองเกิ้ลตั้งอยู่ในเชียงแสน ซึ่งพวกเราสำนึกถึงคุณค่าของผืนแผ่นดินและสังคมอันมั่งคั่งด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเชียงแสนนี้ การมีส่วนร่วมกับชาวเชียงแสนในกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาถือว่าเป็นมหาบุญและกุศลที่ทำให้พวกเราสัมผัสได้ถึงความสุขในทันที พุทธประเพณีและศิลปะทางวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านขบวนการแห่เทียนยิ่งทำให้เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของเชียงแสนสังคมที่อุดมด้วยเรื่องราวและมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดของไทย

ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงาม เพื่อถวายเทียนให้กับวัดพระธาตุผาเงาและวัดอื่นๆ ในเขตเทศบาลเวียงเชียงแสนและตำบลต่างๆ ทั้งหมดในเขตอำเภอเชียงแสน อีก 9 วัด โดยมีการจัดขบวนตามลำดับ ดังนี้ ขบวนขันเจริญและเครื่องราชูปโภค, ขบวนหาบสวยดอกไม้สวยดอก, ขบวนเครื่องสักการะแบบล้านนา, ขบวนเสลี่ยงเทียนใหญ่ ประกอบด้วยเสลี่ยงหาม 9 เสลี่ยง และขบวนเครื่องสูงประกอบยศ

ซึ่งในขบวนจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกายแบบเชียงแสนโบราณในยุคพญาแสนภู อันเป็นยุคที่รุ่งเรืองทั้งพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยสื่อผ่านเครื่องแต่งกายตามลักษณะเฉพาะแบบเชียงแสนโบราณ ได้ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวจังหวัดน่าน ซึ่งที่เป็นฝีมือของช่างเชียงแสน ที่ได้แต่งแต้มผืนผ้าและแพรพรรณต่างๆ ตามความเชื่อ หรือผ่านการมองเห็นจนแสดงเป็นภาพจิตรกรรมที่มีการนุ่งและแต่งกายด้วยความงามตามแบบเชียงแสน อีกทั้งหลักฐานการค้นพบเครื่องประดับแผ่นทองคำดุลลายในพิพิธภัณท์เชียงแสน ที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นเชียงแสนในอดีต ที่มั่งคั่ง และรุ่งเรื่องผ่านอาภรณ์พรรณ


สำหรับวัดพระธาตุผาเงา เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของ จ.เชียงราย ได้ชื่อมาจากพระธาตุผาเงาที่อยู่ในบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ คำว่า "ผาเงา" ก็คือ เงาของก้อนผาหรือก้อนหินที่มีลักษณะเป็นรูปสูงใหญ่คล้ายรูปทรงพระเจดีย์และให้ร่วมเงาที่ดีมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "พระธาตุผาเงา" พระธาตุองค์นี้เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่ ระหว่าง ปี พ.ศ.๔๙๔ - ๕๑๒ โดย ขุนผาพัง เข้าผู้ครองนครโยนก องค์ที่ ๒๓ สิ่งสำคัญในวัดพระธาตุผาเงา นอกจากพระธาตุผาเงาแล้วยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น พระเจดีย์เจ็ดยอด พระเจดีย์จอมจัน พระวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา พระธาตุพุทธนิมิต และซุ้มประตูพระธาตุผาเงาที่มีลวดลายลักษณะสวยงามมาก
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...