xs
xsm
sm
md
lg

แม่ตะไคร้...จากวนอุทยานตามพระราชดำริ สู่อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดอยลังกาน้อย
ในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ ที่แร้นแค้นของพสกนิกร พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงถาวร พอกินพอใช้ตามอัตภาพ และให้ยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพการครองเรือน เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในท้องถิ่นที่ใกล้เคียง
เดินป่าดอยลังกาหลวง-ลังกาน้อย
ต่อมาทรงมีรับสั่งและมีหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ ให้กรมป่าไม้ (ขณะนั้น) โดยกองอุทยานแห่งชาติดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาค้นคว้าตามธรรมชาติ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่า โดยให้ดำเนินการสนองพระราชดำริในการปรับปรุงพื้นที่เป็นที่อยู่ธุดงค์สถานของพระภิกษุสามเณร และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนทั่วไป ให้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาชนบทยากจนตามพระราชดำริ” การดำเนินการตามแผนงานโครงการเบื้องต้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการ กปร . จึงนับได้ว่าเป็นวนอุทยานที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น
น้ำตกตาดเหมย
จากนั้นในปี 2530 วนอุทยานแม่ตะไคร้ ได้ส่งข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น เพื่อเตรียมยกฐานะเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งให้ นายโกศล สงศิริ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 3 ไปทำทำการสำรวจ และดำเนินการจัดตั้งอุทยาน มีการสำรวจและผนวกพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่วนอุทยานแม่ตะไคร้โดยผนวก บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา ป่าแม่ออน อำเภอสันกำแพง และป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสภาพ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ เป็นต้นน้ำแม่กวงและแม่น้ำสำคัญอื่นๆ ตลอดจนพืชพันธุ์ที่สำคัญ เทือกเขาสลับซับซ้อน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง เหมาะสมที่จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ปี 2534 กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ได้เข้าไปจัดตั้งเป็นอุทยานเตรียมการประกาศ ที่ ใช้เวลายาวนานถึง 26 ปี จนมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 131 ของประเทศไทย และนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่สองในรัชกาลปัจจุบัน (ที่แรกคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย) มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร
ลานกางเต็นท์ริมน้ำกวง
และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ นายอโนทัย เพียรคงชล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้แม่ตะไคร้ เป็นอุทยานแห่งชาติที่คุ้นเคยของนักท่องเที่ยวแนวเดินป่าระยะไกลมานาน เพราะมีแหล่งเดินป่าที่สำคัญคือดอยลังกาหลวง - ลังกาน้อย และ ผาโง้ม อีกทั้งยังมีน้ำตกแม่ตะไคร้ น้ำตกตาดเหมย น้ำตกแม่ต๋ง อ่างเก็บน้ำแม่กวง พื้นที่เป็นป่าดงดิบเขา ป่าสน ภูเขาสูงใหญ่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่นิยมกางเต็นท์พักแรมแบบแคมป์คาร์ริมน้ำแม่กวง ได้ที่กิโลเมตรที่ 34 ถนนเชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด - เชียงราย

นอกจากนี้ ยังมีอุทยานแห่งชาติที่เตรียมการรอการประกาศอีก เช่น อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก จ.เชียงราย อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย อุทานแห่งชาติแห่งชาติภูยาผา จ.เลย และ อุทยานแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย (แม่สะเรียง)
พิธีเปิด
....................................................................................................

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...