xs
xsm
sm
md
lg

อย่าพลาด! “นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เที่ยวงานวัง” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2561 วันที่ 10-18 ก.พ. ที่ลพบุรี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปีนี้ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระผู้มีคุณูปการอเนกอนันต์ ทรงส่งเสริมให้ลพบุรีเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศาสนา การทูต รวมทั้งเป็นการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเผยแพร่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวจังหวัดลพบุรี ที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศชาวลพบุรีพร้อมใจกัน แต่งไทยทั้งเมืองระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรี

กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งสัมผัสและย้อนอดีตวิถีไทย เยือนงานใหญ่เมืองละโว้ ด้วยการ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยรูปแบบการจัดงานจะเน้นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประดับตกแต่งภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานต่าง ๆ อย่างสวยงาม ซึ่งพระนารายณ์ราชนิเวศน์ถือเป็นพระราชวังโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย บรรยากาศภายในงานเนรมิตให้พระราชวัง ฯ และโบราณสถานสำคัญกลับมามีชีวิตเหมือนกับอดีต มีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

ขบวนแห่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผู้ร่วมเข้าร่วมขบวนแห่มากกว่า 1,500 คน ประกอบด้วยขบวนย่อยได้แก่ ขบวนนบพระ ขบวนพระราชสาส์นฝรั่งเศส ขบวนล้อมช้าง/คล้องช้าง ขบวนประชาคมต่างชาติ ขบวนชาติพันธุ์ลพบุรี และการจัดงานในแต่ละวันมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงแสงเสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ทหารวังเปลี่ยนเวร หมากรุกคน ละครลิง บ้านไทยและวิถีไทย สวนไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดชุดไทยใส่สวย การประกวดธิดาละโว้ การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี 11 อำเภอ ในจังหวัดลพบุรี การออกรางวัลสลากกาชาด ตลาดย้อนยุคซึ่งทุกท่านที่ต้องการซื้อต้องนำเงินสดไปแลกเป็นเงินพดด้วง เพื่อใช้ซื้อสินค้าภายตลาดย้อนยุค การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ พร้อมร่วมดื่มด่ำกับงานราตรีวังนารายณ์ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองในพระราชฐานชั้นในด้วยสำรับอาหารแบบขันโตก พร้อมชมการแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวน์สุดอลังการ

1. กิจกรรมภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

2. การรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ขอเชิญชวนรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลงทะเบียนรำบวงสรวงได้ที่ www.lopburi.go.th

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมีปี 2561”
เวลา 10.00 – 16.30 น. : ดำเนินกิจกรรมสักการะพระรัตนตรัยและกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เวียนเทียนบูชา พระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระปรางค์ แล้วรับน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพ่อความเป็นสิริมงคล
เวลา 17.00 น. : ดำเนินกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

4. บ้านหลวงรับราชทูต
เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ไทย – เทศ” โดยมีการจำลองบรรยากาศแบบฝรั่งเศส มีการแสดงให้เห็นถึงประวัติและความสำคัญของอาคารต่างๆ ในบริเวณบ้านวิชาเยนทร์ ได้แก่ บ้านพักของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ อาคารเก็บไวน์ เตาอบขนมปัง โบสถ์คริสต์ และเรือนพักคณะทูต มีงานเลี้ยงค็อกเทลพร้อมชมการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรี การสาธิตการทำขนมไทยตำรับท้าวทองกีบม้า เป็นต้น

5. วัดปืน
มีการจัดตลาดทางวัฒนธรรม โดยการจำหน่ายสินค้าและอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เช่น ไทยรามัญ ไทยเบิ้ง เป็นต้น รวมทั้งการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆ

6. เทวสถานปรางค์แขก มีการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และไฟประดับ


7. สวนราชานุสรณ์ มีการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ และไฟประดับ และบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อมผู้มาเที่ยวชมงาน

(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...