xs
sm
md
lg

จากหัวมันเทศ มาเป็นโครงการ “ชั่งหัวมัน” น้ำพระทัยในหลวง ร.๙ สู่ปวงชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

Facebook :Travel @ Manager
“โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” จังหวัดเพชรบุรี
เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทยนั้นมากมายใหญ่หลวงเพียงใด ไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยังทรงเป็นพ่อหลวงของลูกทุกคน ที่ทรงดูแลประชาชนประดุจพ่อดูแลลูก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างที่ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” จ.เพชรบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านช่วยกันดูแล
ทุ่งกังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการชั่งหัวมัน
เดิมนั้น พื้นที่ในแถบนี้เป็นดินลูกรัง แห้งแล้ง และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อที่ดินในแถบนี้จากชาวบ้าน เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ จากนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง เข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านเกษตร และทรงมีรับสั่งว่าเมื่อทำเสร็จจะเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการด้วยพระองค์เอง

สำหรับชื่อของโครงการ “ชั่งหัวมัน” นี้ เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล มีชาวบ้านนำมันเทศซึ่งเป็นพืชที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นมาถวาย เมื่อต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ เลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศนั้นไปวางบนตาชั่งในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศหัวนั้นแตกใบออกมา จึงมีรับสั่งให้นำหัวมันเทศนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วมีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกขึ้นได้ทุกที่ แม้ว่าจะวางตั้งทิ้งไว้บนตาชั่งนั่นเอง
หัวมันเทศ ที่มาของชื่อโครงการชั่งหัวมัน
นอกจากจะมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการชั่งหัวมันขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมโครงการนี้ด้วยพระองค์เอง ซึ่งจะเห็นได้จากพระตำหนักทรงงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการ เป็นบ้านธรรมดาสองชั้น ไม่ได้หรูหรา หรือตกแต่งอย่างงดงาม แต่เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการนี้

ด้วยพื้นที่ใน อ.ท่ายาง เดิมนั้นแห้งแล้ง เมื่อได้ทดลองปลูกมันเทศก็ปรากฏว่าสามารถปลูกขึ้นได้ หลังจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาพื้นที่ มีการปรับปรุงระบบน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือเพื่อใช้ในโครงการ ส่วนพื้นที่ภายในโครงการก็จัดสรรเป็นแปลงต่างๆ โดยเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น สับปะรด มะนาว มะพร้าว รวมถึงมันเทศด้วย
พระตำหนักทรงงาน ที่อยู่ภายในโครงการชั่งหัวมัน
นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ก็ยังมีการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่างๆ อาทิ แก้วมังกร ชมพู่เพชร กล้วย ฟักทอง อ้อย กะเพรา โหระพา พริก มะเขือเทศราชินี ผักหวานบ้าน ฯลฯ มีแปลงปลูกข้าว ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา โดยทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมีในปริมาณที่น้อยที่สุด

เรื่องของการปศุสัตว์ ก็มีการทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ มีการใช้พลังงานจากทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ โดยภายในโครงการชั่งหัวมันแห่งนี้จะมีชาวบ้านมาสมัครเป็นลูกจ้างคอยดูแลพืชพรรณ ฟาร์มปศุสัตว์ และช่วยกันดำเนินงานต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในละแวกนี้ไปด้วยในตัว
สวนผักพื้นบ้าน
นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมพืชเศรษฐกิจ และโครงการตัวอย่างสำหรับเกษตรกรให้เข้ามาศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้อีกด้วย โดยจะมีรถรางพาเข้าเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ บางมุมก็ตกแต่งพรรณไม้และมุมพักผ่อนสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...