xs
xsm
sm
md
lg

สวยเก๋ดูดี! เปิดตัว “TCDC กรุงเทพฯ”แห่งใหม่ พร้อมเปิดใช้ฟรีตลอดเดือน พ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ” (TCDC กรุงเทพฯ) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง
TCDC รุกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ดัน 6 โซน “TCDC กรุงเทพฯ” แห่งใหม่ ให้บริการผู้ประกอบการยุคสร้างสรรค์ครบวงจร พร้อมเปิดทดลองให้ใช้บริการฟรีตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ค. ไปตลอดเดือน พ.ค. 60

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เนรมิต “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ” (TCDC กรุงเทพฯ) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เตรียมพร้อมเป็น “แลนด์มาร์ก” แห่งใหม่ในย่านสร้างสรรค์เจริญกรุง
ห้องสมุด
TCDC กรุงเทพฯ ภายในประกอบด้วย 3 พื้นที่บริการเดิมอย่างครบครัน ได้แก่ พื้นที่ห้องสมุด พื้นที่นิทรรศการ และพื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปซ พร้อมกับอีก 3 พื้นที่บริการใหม่ ได้แก่ พื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ (Creative Business Center) ห้องปฏิบัติการ (Maker Space) และศูนย์วัสดุและนวัตกรรม (Mate-rial & Design Innovation Center) สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นเพราะพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัว อย่างเช่น ที่นั่งในพื้นที่ห้องสมุดจากเดิม 120 เพิ่มเป็น 300 ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม TCDC ตั้งเป้าดันศูนย์ฯ แห่งใหม่ ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์” “แหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์” และ “ผู้ผลักดันระบบนิเวศพื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง(ที่ 2 จากขวา)
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หนึ่งในบทบาทสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์ ผู้ผลิต เพื่อขับเคลื่อนสังคม ฉะนั้นแล้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้อย่างทั่วถึง โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบ่มเพาะธุรกิจที่ครบวงจร ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้แข็งแกร่ง เป็นกำลังสำคัญของประเทศสอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
Rooftop Garden
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กล่าวว่า จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล และนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จึงได้จัดสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ แห่งใหม่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง พร้อมกับพิจารณาปรับบทบาทและภารกิจของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ หรือการทำหน้าที่เป็น “แหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์” ส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ด้าน นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ แห่งใหม่นี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 5 ชั้น รวมเกือบ 9,000 ตารางเมตร โดยภายในจะประกอบไปด้วยพื้นที่บริการเดิม 3 ส่วน ที่ได้รับการขยับขยายให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ ประกอบด้วย พื้นที่ห้องสมุด พื้นที่นิทรรศการ และพื้นที่ทำงานในรูปแบบโคเวิร์คกิ้งสเปซ นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มพื้นที่ที่มาพร้อมบริการใหม่ อีก 3 ส่วนสำคัญเพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้นเพราะพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าตัว อย่างเช่น ที่นั่งในพื้นที่ห้องสมุดจากเดิม 120 เพิ่มเป็น 300 ที่นั่ง
ศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบฯ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ อีกหนึ่งภารกิจใหม่ที่สำคัญของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ คือ การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative District) ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการย้ายมาของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบมายังอาคารไปรษณีย์กลางนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างสรรค์เจริญกรุงในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์นำร่องของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาพื้นที่ให้มีระบบนิเวศสร้างสรรค์ ส่งเสริมพื้นที่โดยรอบให้มีสีสันและเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวใหม่ๆ เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ งานสร้างสรรค์ เอื้อต่อการดึงดูด บ่มเพาะ และเติบโตของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการดิจิทัล

โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนเจริญกรุงให้กลับมามีบทบาทในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เตรียมพร้อมพลิกโฉมเจริญกรุงให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ระดับสากล และเพื่อเป็นพื้นที่หลักการจัดงานเทศกาลสร้างสรรค์ ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบต้องการผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลกในปี 2022
พื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ
ทั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เล็งเห็นว่าการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ ทั้งในด้านการปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ และการจุดประกายไอเดียธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบให้บริการประชาชนไปถึง 15 ล้านครั้ง ผ่านการให้บริการในพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์และบริการออนไลน์ พัฒนาความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการกว่า 100,000 ราย ส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการวัสดุไทยมากกว่า 200 บริษัท ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการในภาคการผลิตและธุรกิจสร้างสรรค์ที่ผ่านการใช้บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ พบว่า ธุรกิจต่างๆ เหล่านั้น มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 26 เปอร์เซ็นต์จากรายได้เดิม นายอภิสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย
พื้นที่ทำงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ
สำหรับรายละเอียดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพ” (TCDC กรุงเทพฯ) มีดังนี้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) จัดตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ บนพื้นที่ขนาด กว่า 9,000 ตารางเมตร ของอาคารไปรษณีย์กลางทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งจะเปิดให้ทดลองให้ใช้บริการตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจสามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้ใน 3 รูปแบบการเดินทาง คือ 1. ทางรถยนต์ วิ่งถนนสีลม (เลี้ยวขวาที่แยกบางรัก) ถนนสุรวงศ์ (เลี้ยวขวาแยกสุรวงศ์) 2. ทางเรือ ลงท่าเรือสี่พระยา แล้วเดินตรงมาที่แยกสี่พระยา แล้วเลี้ยวขวา 3.ทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีสะพานตากสิน (S6) และต่อด้วยรถโดยสารสาธารณะบริเวณโรบินสันบางรัก
ห้องสมุด
พื้นที่บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่กระจายอยู่บริเวณอาคารส่วนหน้าและอาคารส่วนหลังของอาคารไปรษณีย์กลาง ทั้ง 5 ชั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชั้น 1พื้นที่ในชั้นนี้ จะประกอบด้วย 1) Front Lobby โถงทางด้านซ้ายของอาคาร ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของ TCDC 2) Shop ร้านขายผลงานออกแบบจากไทยและต่างประเทศ 3) Back Lobby ทางเข้าอาคารส่วนหลังของ TCDC และ 4) Gallery พื้นที่สำหรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ

ชั้น 2 พื้นที่ในชั้นนี้ จะประกอบด้วย 1) Auditorium พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) ส่วน คือสำนักงาน TCDC และ 3) Material & Design Innovation Center ศูนย์รวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบจากไทยและต่างประเทศ
พื้นที่ทำงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ
ชั้น 3 พื้นที่ในชั้นนี้ จะประกอบด้วย 1) Meeting Room พื้นที่สำหรับการจัดประชุม และ 2) Maker Space ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานต้นแบบ

ชั้น 4 พื้นที่ในชั้นนี้ จะประกอบด้วย 1) Function room พื้นที่เอนกประสงค์สำหรับการจัดนิทรรศการ การบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติ และ 2) Resource Center แหล่งรวบรวมหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

ชั้น 5 พื้นที่ในชั้นนี้ จะประกอบด้วย 1) Creative space พื้นที่สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการทำงานและร้านกาแฟ และ 2) Rooftop Garden พื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ
พื้นที่ทำงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ
ส่วนพื้นที่การให้บริการทั้ง 6 โซน ประกอบด้วย

1) พื้นที่ห้องสมุด (Resource Center) แหล่งรวบรวมหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

2) พื้นที่นิทรรศการ (Gallery) พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ

3) พื้นที่ทำงานโคเวิร์คกิ้งสเปซ (Creative Space) พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการทำงาน ที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศแห่งความครีเอทีฟ
ห้องสมุด
4) พื้นที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ (Creative Business Center) พื้นที่บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและการออกแบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครือข่าย เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจ จากผู้ประกอบการและผู้ประกอบการหลากหลายสาขา

5) ห้องปฏิบัติการ (Maker Space) พื้นที่ห้องปฏิบัติการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นชิ้นงานต้นแบบ โดยจะมีบริการเครื่องมือที่ครบครันและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา

6) ศูนย์วัสดุและนวัตกรรม (Material & Design Innovation Center) ศูนย์รวบรวมวัสดุและนวัตกรรมด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รวบรวมวัสดุและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจด้านการออกแบบจากทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ
ห้องปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ประชาชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา สามารถทดลองใช้บริการไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนพฤษภาคมที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เปิดทำการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.30 -21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441
ห้องสมุด
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com

 

กำลังโหลดความคิดเห็น