xs
xsm
sm
md
lg

2 จุดผ่านแดนถาวร เมืองจันท์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ด่านถาวรบ้านแหลม
จันทบุรี หนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.สอยดาวและ อ.โป่งน้ำร้อน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดพระตะบองและกรุงไพลินของกัมพูชา แนวพรมแดนส่วนใหญ่เป็นคลองลำห้วยและสันปันน้ำของทิวเขาบรรทัด

ด้วยเหตุนี้ทำให้ชายแดนเมืองจันทบุรีเขตของอ.โป่งน้ำร้อน จัดได้ว่ามีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจนำเงินเข้าสู่จังหวัดได้ไม่น้อยเนื่องจากที่ ตลาดการค้าชายแดนที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งอยู่ถึง 2 ด้วยกัน ที่แรกคือ "ตลาดการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาด-ช่องพรม" ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน อยู่ตรงข้ามกับบ้านโอร์สะกรอม กรุงไพลิน เป็นเส้นทางในการลำเลียงสินค้าและส่งออกนำเข้าที่สำคัญ นอกจากนี้ทางฟากกัมพูชายังมีบ่อนกาสิโน 3 บ่อน ทำให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งนิยมข้ามไปเล่นการพนัน

ช่องผักกาด เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตให้เฉพาะชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ระหว่างเวลา 07.00 - 16.00 น. จุดผ่านแดนแห่งนี้ มีระยะทางห่างจากกรุงไพลินเพียง 17 กิโลเมตร ซึ่งใกล้กว่าจุดผ่านแดนอื่นๆ ใช้เวลาในการเดินทางถึงกันเพียงครึ่งชั่วโมง

ที่นี่ในอนาคตคาดว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องผักกาดแห่งนี้ จะเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าจากทั้งสองประเทศที่มีขนาดใหญ่ เพราะปัจจุบันได้มีการทำถนนลาดยางสายจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด หมู่ที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 3193 สู่ชายแดน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตัวตลาดเดิมมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวปลูกเรียงกัน แต่ล่าสุดได้มีภาคเอกชนของจันทบุรีสร้างตลาดเป็นอาคารคอนกรีตถาวรเพื่อให้มั่นคงถาวรมากยิ่งขึ้น

จากตลาดช่องผักกาดมาอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงอีกหนึ่งเป้าหมายคือ "จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม หรือ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม" ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ต.เทพนิมิต ห่างจากอ.โป่งน้ำร้อน 46 กิโลเมตร อยู่ตรงข้ามกับบ้านกร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง เป็นจุดส่งออกสินค้าจากไทยไปกัมพูชาที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง นอกจากนี้ที่บ้านกร็อมเรียงยังมีบ่อนกาสิโนอยู่ 1 บ่อน มีคนไทยข้ามแดนไปเล่นการพนันกันพอสมควร

การข้ามแดนอนุญาตเฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ระหว่างเวลา 07.00-20.00 ตลาดที่นี่มีขนาดใหญ่กว่าที่ช่องผักกาด และมีผู้คนเดินกันขวักไขว่คึกคัก นอกจากเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค บริโภคแล้ว ยังเป็นตลาดแรงงานที่มักมีชาวกัมพูชาเข้ามาหางานทำจากนายจ้างชาวไทยผลัดเปลี่ยนทุกวัน

และนอกจากจุดผ่านแดนถาวรแล้วยังมีจุดผ่อนปรนอีก 3 แห่งได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านบึงชะนังล่าง ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน อยู่ตรงข้ามกับบ้านสวายเวง อ.กร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนนี้ไม่ได้จุดทำการค้า แต่เปิดเพื่อให้แรงงานเขมรสามารถข้ามรับจ้างทำงานในไทยแบบเช้าไปเย็นกลับได้ เนื่องจากชาวบ้านแถบบึงชะนังล่างของไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความต้องการแรงงานสำหรับทำไร่นา

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว อยู่ตรงข้ามกับบ้านโอร์ลำดวน อ.พนมปรึก จังหวดพระตะบอง เป็นจุดผ่อนปรนที่มีขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกเส้นทางหนึ่ง

จุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว อยู่ตรงข้ามกับบ้านสังกะสี อ.พนมปรึก จังหวัดพระตะบอง จุดผ่อนปรนไม่ใช่เส้นทางขนส่งสินค้า แต่เปิดเพื่อให้ประชาชนกัมพูชาสามารถเข้าออกซื้อสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น