xs
xsm
sm
md
lg

GL ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชีกรณีเงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ตามที่บริษัท กรุ๊ปลิส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 3,477 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของสินทรัพย์สุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 สรุปได้ดังนี้ รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...