xs
xsm
sm
md
lg

ธปท.แจงเกณฑ์ DSR พิจารณาภาระหนี้เพียงพอดำรงชีพ ไม่ใช่กำหนดเพดาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธปท. แจงไม่กำหนดเพดานอัตราส่วนภาระผ่อนชำระต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ให้ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนเป็น 2 เท่าของค่างวด พร้อมสนับสนุนให้ญาติมากู้ร่วมได้ เพื่อรับผิดชอบหนี้ตามจริง ย้ำหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกหนี้เป็นหนี้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินตัว

น ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 1 ม.ค.67 นั้น ไม่มีการกำหนดเพดานของอัตราส่วนภาระผ่อนชำระต่อรายได้ (DSR) โดยหลักเกณฑ์ระบุให้สถาบันการเงินต้องพิจารณาดูแลให้ลูกหนี้มีเงินเหลือจากการผ่อนภาระหนี้เพียงพอดำรงชีพสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน โดยผู้ให้บริการอาจกำหนดอัตราส่วน DSR หรืออัตราส่วนอื่นเป็นเกณฑ์ภายในเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้

นอกจากนี้ ธปท. ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ห้ามลูกหนี้นำญาติมาเป็นผู้กู้ร่วม แต่ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความตั้งใจจะช่วยลูกหนี้ผ่อนชำระอยู่แล้ว มาจัดทำสัญญากู้ร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบตามจริงในการผ่อนชำระหนี้

ทั้งนี้ ธปท. มุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกหนี้เป็นหนี้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินตัวและไม่สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตจากภาระหนี้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น